Virtualios parodos

Vincas Kudirka (1858 12 31–1899 12 16) – prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, Lietuvos himno autorius, gydytojas.

V. Kudirkos rinkinyje, kuris saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, daugiausia yra knygų ir fotokopijų, keletas memorialinių daiktų, meno kūrinių. Rašytojas savo kūrybą (eiles, satyras, vertimus) pirmiausia publikavo „Varpe“. „Tautišką giesmę“ su gaidomis (čia poetas pasireiškė ir kaip chorinės muzikos kompozitorius) taip pat paskelbė „Varpe“ (1898 m. Nr. 6). V. Kudirkos „Raštų“ šešiatomį 1909 m. parengė ir Tilžėje išleido Juozas Gabrys-Paršaitis. V. Kudirka, dirbdamas gydytoju Šakiuose, o vėliau Naumiestyje, palaikė ryšius su knygnešiais, padėjo platinti draudžiamus lietuviškus laikraščius ir knygas. Šiuos laikus mena maldaknygė ,,Balsas balandėles arba mažas szaltinelis Mylistų Dievo“, kontrafakcinis leidinys, išleistas 1891 m. Tilžėje. Šią maldaknygę su įspaudais ant viršelio („MKS Atmintis Dr. V. K.“) V. Kudirka, gyvendamas Naumiestyje, padovanojo savo šeimininkės dukrai Marijai Krūzaitytei-Sideravičienei. Muziejaus rinkinyje saugomas ir V. Kudirkos termometras bei dantų traukiklis. Instrumentas dantims traukti pagamintas iš geležies ir kaučiuko. Tokius instrumentus gydytojai naudojo carinėje Rusijoje iki XIX a. vidurio. Ar jį savo praktikoje naudojo ir V. Kudirka – nežinoma. V. Kudirka mediciną studijavo Varšuvos universitete, keletą metų dirbo bendrosios praktikos gydytoju Šakiuose. Jis atlikdavo mažosios chirurgijos operacijas, taip pat teikdavo nėščioms moterims operacinę akušerinę pagalbą, turėjo sukaupęs daug literatūros apie mediciną. Deja, per caro žandarų kratas daug knygų, leidinių, užrašų ir laiškų buvo konfiskuota. V. Kudirkos idealas – gydytojas, liaudies švietėjas. Tokiu gydytoju V. Kudirka ir buvo.

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė