Virtualios parodos

Artimųjų meiliai Elyte vadinta dantų gydytoja, kūrusi tekstus vaikams, Elena Spurgaitė paliko šią žemę būdama 47-erių. Gimusiai 1924 m. Sūduvos knygnešio Jono Povilaičio sodyboje Valakbūdyje, nuo 1954 m. apsigyvenusiai pas dėdę, įžymų vertėją Praną Povilaitį (1900–1958) E. Spurgaitei buvo lemta įeiti į lietuvių vaikų literatūros istoriją su negausiais, bet svarbias moralines vertybes teigiančiais kūrinėliais vaikams. XX a. 6 deš. Grožinės literatūros leidyklos Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos vedėja energingoji Aldona Liobytė ne vieną literatą yra paskatinusi kurti vaikams. Kūrybinga P. Povilaičio namų atmosfera, bendravimas su leidyklomis, talkinant dėdei vertimų reikalais, drovią ir savyje užsisklendusią Elytę vis dėlto paskatino savo kurtus eilėraščius parodyti A. Liobytei. Įžvalgioji redaktorė patarė pabandyti ką nors parašyti vaikams. Ir štai 1958 m., dar E. Spurgaitei studijuojant Kauno medicinos institute, pasirodė pirmoji jos knygelė – pasaka apie senutę Geruonėlę ir jos pagalbininkus, kovojant su piktąja kiaune – „Kiaunės dvaro nebėra“.
Vėliau knygeles E. Spurgaitė leido jau dirbdama vaikų dantų gydytoja Kazlų Rūdoje. 1959 m. pasirodė „Žaliapūkė“ ir „Ligonėliai“, o po dešimtmečio, 1969 m., išėjo „Jūreivis Baltrukas“, iliustruotas vaikų dailininkės klasikės Taidos Balčiūnienės. Šią pasakaitę įkvėpė E. Spurgaitės pomėgis keliauti ir ne bet kaip, o plaukiant baidare. Su draugėmis medikėmis Daiva Žvirblyte ir Irena Lukoševičiūte ji vasaromis iškylaudavo, plaukiojo po Ignalinos ežerus, miegojo palapinėje. Pasakoje apie jūreivį Baltruką esama net jų kelionės maršruto, pavaizduoto knygelės pradžioje nupieštame žemėlapyje. Rašytoja ir aistringa vandens sporto mėgėja Gintarė Adomaitytė primygtinai siūlo šį maršrutą išbandyti, taip aktualizuojant šią puikią pažintinę knygutę, galinčią tapti keliautojo irkluotojo pradžiamoksliu.
2008 m. lankydami rašytojos namus Jūrėje, iš dabar čia gyvenančios rašytojos dukterėčios gavome nuotraukų ir tvarkinga smulkia rašysena išmargintą bloknotą. Tai 1950–1952 m. rašytų eilių ir eiliuotos pasakos rankraštis. Iš Sigitos Subačienės muziejui dovanotų eksponatų ir parengta ši parodėlė.
 

Parengė Vaikų literatūros muziejaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė