Virtualios parodos

Poetas,  prozininkas,  žurnalistas,  vertėjas. Gimė 1914 m. Palionės kaime, Širvintų r. Mokėsi Ukmergės ir Kauno gimnazijose, studijavo VDU. Pirmieji eilėraščiai buvo spausdinti 1935 m. „Karyje“, „Kultūroje“. Lietuvoje išleido du eilėraščių rinkinius: „Eksperimentai“ (drauge su Danu Pumpučiu) 1939 m. ir „Kibirkštys naktį“ 1940 m.
„Eksperimentų“ eilėraščiai rašyti Konrado kavinėje lankytojų užduotomis temomis.
Sovietinės okupacijos metais dirbo „Tarybų Lietuvos“, „Pionieriaus“ redakcijose.
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos kartu su žmona Nele Mazalaite.
Vokietijoje redagavo literatūrinį almanachą „Baltija“ bei žurnalą „Gintaras“. Emigracijoje išleido dvi knygas: baladžių rinkinį „Sugrįžimo laivas“ 1946 m. ir apysaką „Naktis viršum širdies“ 1950 m. Mirė Edmundstalyje (Vokietija), palaidotas Spakenberge. Po mirties išėjo romanas „Šeštasis medis“ 1963 m. Lietuvoje liko nepublikuotų rankraščių. Maironio muziejuje saugomas gausus poeto rankraštynas.

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė