2022-05-27
Parodos

„Gal ir gaila, gal nesvarbu, nesu tas tikrasis tapytojas, kurs kiauras dienas prie drobių prikritęs sėdėtų, sukuosi įvairiuose reikaluose: ir pedagogikoje, ir eilėraščiuose, ir medalių bei emalių knebynėj, tai paveikslams kaip ir mylimiems vaikams lieka, kas lieka. Kita vertus, paveikslai juk irgi tėra dienoraščio lapai, – tik kad vietos užima daugiau sandėliuoti. Tai štai jums tie mano darbai: šventieji, riteriai, mergelės... Kaip ir gyvenime – visa persipynę, sukasi viskas vienoj kupetoj.
Dar jums ir vienas mano eilėraštis.

Iš traktato apie tapybą:

užkritęs už plintuso

Meistrą iš Vinčio šitaip girdėjau diktuojant

laisvąją nuo darbų valandą:

negi palyginsi skulptoriaus ir tapytojo amatą?

skulptorius juk visados nuo darbo surizgęs

jo pastangos nuolat lydimos stenėjimo ir

pūkštimo beigi sūraus prakaitėlio lašėjimo

tuo metu tapytojas – sėdi patogiai

uosto aliejus – akys gėrisi pustoniais renka spalvas

malonias matymui – deramai apsirėdęs

sau veda ramiai teptuku užkabindamas

kur reikia sustodamas ties vieta

kur dera sustoti – jo būstas švarus

pilnas paveikslų – draperijų – moterų

su šermuonėliais ir kitais mielais padarais

dirbant jam skamba muzika

arba skaitomi ausiai pritinkantys kūriniai

kurių jis klausosi su didžiu malonumu

nevarginamas dūžių tvoklės                                                                        Gvidas Latakas, 2022-ieji, birželis“

 


Paroda veiks iki 2022 m. liepos 2 d.

Vieta: Maironio lietuvių literatūros muziejus