Virtualios parodos

Šiais metais rašytoja Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m.) švenčia 100 metų jubiliejų! Kažin, ar gali dar kažkas būti garbingiau – nueitas ilgas gyvenimo ir kūrybos kelias, daug nuveikta.
Danutė – paties Maironio dukterėčia, poeto sesers Kotrynos jauniausioji dukra – gimė Bernotuose, o paūgėjusi, nuo aštuonerių metų gyveno prelato namuose Kaune. Žymusis dėdė išleidęs ją ir į mokslus (baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Sorbonoje). Iš dėdės poeto ne tik daug ko išmoko, klausė patarimo, ką studijuoti, bet ir „paveldėjo“ meilę tėvynei, lietuviškam žodžiui, tiesai ir dorai.
1941 m. dirbo mokytoja Kauno gimnazijose, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į JAV, kur gyvena iki šiol Palaimintojo Jurgio Matulaičio slaugos namuose Putname.
Nuo 1932-ųjų metų bendradarbiavo su įvairiais leidiniais, publikavo savo kūrybą, kurios aruode eilėraščiai, pjesės, prozos vaizdeliai ir pasakos vaikams. Išleido knygeles: „Pupos pasaka“ (Čikaga, 1970 m.; Vilnius, 1995 m.); „Močiutės dovanėlė“ (Čikaga, 1976 m.; Vilnius, 2004 m.); „Močiutės pasakos“ (Čikaga, 1983 m. ir 1985 m.); „Eilėraščiai mažiems nedideliems“ (Vilnius, 1992 m.).
Nuo 1951 m. beveik 50 metų darbavosi vaikų žurnale „Eglutė“, bet savo kūrybos nesureikšmina, dažnai kartoja, jog rašanti tam, kad mažieji lietuviukai svetimoje šalyje nenutautėtų, „nesuamerikonėtų“.
Ir Amerikos, ir Lietuvos lietuviai gali didžiuotis turintys gyvą tokią artimą dainiaus Maironio giminaitę.

Parengė Vaikų literatūros muziejaus muziejininkė Vilma Petrikienė