Virtualios parodos

Šiemet birželio 12 d. minėjome Danutės Čiurlionytės 110-ąsias gimimo metines. M. K. Čiurlionio ir S. Kymantaitės Čiurlionienės dukra kūrė vaikams ir puoselėjo savo įžymių tėvų atminimą. Ištekėjusi už architekto V. Zubovo, susilaukė trijų vaikų, kurie augo kūrybingoje aplinkoje, apsupti tėvų ir močiutės Sofijos Čiurlionienės meilės. Tarpukariu D. Čiurlionytė-Zubovienė bendradarbiavo Lietuvos radiofone Kaune, o karo metais savo namuose vaikams įkūrė „Jonuko Dunduliuko teatrą“. Išradingos šeimos šventės, garsinis skaitymas, namų laikraštėlio kūrimas formavo kūrybingus ir kultūringus santykius tarp suaugusiųjų ir vaikų.
Kūrinius vaikams D. Čiurlionytė spausdino nuo 1935 m. – debiutavo „Vyturio“ žurnale su apsakymu „Išdykėlis Petriukas“. Daugumą pasakų pradžioje buvo transliuojamos per radiją, o knygos pasirodydavo vėliau. Rašyti vaikams D. Čiurlionytę paskatino mamos sekamos pasakos, Prano Mašioto kūryba. Mamos pastangomis išmokusi rusų kalbą, Šveicarijoje klausiusi prancūzų kalbos ir literatūros paskaitų rašytoja yra išvertusi dvylika Ž. Verno, Dž. Rodario, Š. Vildrako, K. Čiukovskio, V. Ditiakino, S. Pokrovskio, Dž. Tiano ir kt. rašytojų kūrinių.
Nepriklausomoje Lietuvoje mažuosius pasiekė trys D. Čiurlionytės knygos: „Šuniukas Padauža ir sumanioji Aldutė“, „Kalėdų senelių šalis“ ir „Kiškis Piškis baltasis bajoras“. Pokariu tik viena – „Jonuko Dunduliuko teatras“ ir jau vėliau – „Miško mokykla“.
1955 m. D. Čiurlionytės pjesė „Pasakų šalis“ buvo pastatyta Kaune, Jaunojo žiūrovo teatre. Pastatymas ir pjesė Rygoje vykusiame festivalyje pelnė pirmąją vietą, nors autorei buvo prikišama originalių idėjų stoka, todėl pjesė nelengvai skynėsi kelią į rampos šviesą.
D. Čiurlionytė tvarkė savo mamos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės archyvą, parašė atsiminimų knygą apie motiną „Patekėjo saulė“, į kurią sudėjo nemažai anksčiau spaudoje skelbtų straipsnių apie kultūros ir politikos veikėjus (J. Urbšį, J. Gruodį, S. Nėrį, J. Jablonskį ir kt.). Vėliau, po rašytojos mirties, V. Zubovas pabaigė rengti antrąją atsiminimų dalį, ją papildė duktė Dalia Ona Palukaitienė.
 

             Parengė  MLLM Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė