Virtualios parodos

Nuo lagerio įkūrimo – 1939 m. rugsėjo 2 d. iki jo veiklos pabaigos – 1945 m.gegužės 9 d. lageryje buvo užregistruota 110 000 kalinių. Jų tarpe daug žymių mokslininkų, menininkų, mokytojų, gydytojų. Vienas jų – profesorius Balys Sruoga. Gausiausią jų dalį sudarė žydų tautybės žmonės iš visos Europos – 5 500. Antroji vieta pagal gausumą tenka lenkams – 30 000–35 000 žmonių. Štuthofo koncentracijos stovykloje per šį laikotarpį mirė 65 000 kalinių. Iš jų – 28 000 žydų.
Daug svarbių detalių randame B. Sruogos atsiminimų knygoje „Dievų miškas“, kuri tarsi kraupi iliustracija nuspalvina spygliuotą lagerio realybę.

Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus darbuotojos Birutė Glaznerienė ir Vaida Bareišaitė