Virtualios parodos

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma poeto Bernardo Brazdžionio sukaupta medalių kolekcija. Joje – 41 medalis.

            Daug medalių, skirtų rašytojų, poetų jubiliejams, literatūrinėms datoms atminti. Seimo pirmininkas prof. dr. Vytautas Landsbergis dovanojo dailininko P. Repšio sukurtą pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktuvinį medalį, kurio reverse – Sigito Gedos žodžiai:

            „Žvaigždės prašo lietaus o žmogus amžinybės

            Rožės vasaros karšty be žodžių maldauja vandens

            Žodžiai per darbą ir maldą sugula klusniai į knygą

To kas per Dievą suguldė laukia šlovė amžina“

            Keturi medaliai skirti Maironiui: dailininkų G. Jakubonio, P. Gintalo, V. Palio bei nežinomo autoriaus. Dailininko V. Palio medalio antroje pusėje yra R. Palytės-Biliūnienės įrašas B. Brazdžioniui: „d. gerb. poetui B. Brazdžioniui / maloniai, širdingai skirtas / skulptor. Vikt. Palio / „Maironis“ / Rūta Palytė- / -Biliūnienė / 1989. Birželis / Lietuva, Kaunas“.

            Kolekcijoje yra du medaliai, skirti poetui Bernardui Brazdžioniui. M. Petrausko medalis „Bernardas Brazdžionis“ yra sukurtas poeto apsilankymo Lietuvoje proga 1989 m. Tais pačiais metais sukurtas ir medalis „Per pasaulį keliauja žmogus“, reverse – medalio kūrėjo autografas ir data „89. V. 26.“

            Eriko Varno medalis Bernardui Brazdžioniui sugrįžimo į Lietuvą proga liko svajonėse:

„Nemoku art,

 Ir duonos kept nemoku

 Ir nekalu nei plieno

 Nei eilių...

 Užtat visiems

 Už jų žygius

 Atmoku

 Gyvoj širdy

 Karštoj minty

 Gimdytu

 Medaliu.

Didžiajam Bernardui Brazdžioniui nuo autoriaus – priedas prie medalio. E. Varnas, Vilnius, 89. 06. 07.“ Kitoje laiško pusėje – dvipusio medalio eskizas.

1991 m. birželio 27 dieną E. Varnas rašė B. Brazdžioniui: „...atsiprašau, kad tik dėl ligos negalėjau pabaigti net medalio. Juolab, kad per tą laiką galima būtų nulipdyti ir gana stambią skulptūrą. Drįstu manyti, kad ligai palengvėjus, aš visgi baigsiu Jūsų jubiliejinį medalį tikėdamas, kad sekančią vasarą pasimatysime ryšium su užplanuota skulptūra.“ (1991 metais lapkričio 12-ąją E. Varnas žuvo autoavarijoje).

Kolekcijoje saugoma medalių kūrėjo P. Gintalo medalis Kristijonui Donelaičiui, dail. G. Karaliaus „Vincas Kudirka“, dail. E. Varnas „Ezopas“. Pastarasis poetui dovanotas popierinėje dėželėje, ant kurios yra E. Varno autografas ir įrašas (autoriaus vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris).

Tikėtina, kad viešnagių Lietuvoje metu poetas įsigijo ar gavo dovanų keletą medalių, skirtų Lietuvos miestams: Pasvaliui, Vilniui, Kaunui, Palangai.

Nemažai medalių istorine tema: Lietuvos krikščionybės jubiliejaus sukaktuvinis medalis, medalis „Mindaugas king of Lithuania“, medalis „Presidents of Lithuania“ (A. Smetona, A. Stulginskis, K. Grinius), taip pat medalis, skirtas Vilniaus universitetui. Juos sukūrė menininkas Vytautas Kašuba (1915–1997). 1944 m. jis pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, o vėliau – 1947 m. – išvyko į JAV. Pirmą kartą po karo Lietuvą aplankė 1974 metais. Grįžęs į JAV, daug kūrinių skyrė Lietuvai. Ne kartą pelnė garbingus apdovanojimus Lietuvoje ir JAV, iš kurių svarbiausi – Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija bei Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas.

Bernardo Brazdžionio kolekcijoje yra Petro Vaškio medalis „Šv. Kazimieras“. Petras Vaškys (1921–2001) buvo V. Kašubos mokinys, 1949 m. jis persikėlė gyventi į JAV. 1965–1980 metais buvo minimas tarp 10 geriausių JAV keramikų.

Daug vertingų medalių, primenančių svarbius Lietuvai įvykius: Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimą 1989 metais, Pasaulio lietuvių dainų šventę (Lietuva 1994), Vilniaus Katedros grąžinimą Lietuvos katalikams, Pasaulio lietuvių šeštąjį mokslo ir kūrybos simpoziumą Čikagoje ir kt.

Medalis – tai meno kūrinys. Jis yra apdovanojimo arba atminimo ženklas. Poeto Bernardo Brazdžionio kolekcijoje medaliai, skirti Lietuvos žymiems žmonėms, istorinėms datoms, miestams. Medalių kolekcijoje yra saugoma ir sidabrinė Jungtinių Valstijų Laisvės moneta.

 

Parengė muziejininkė Vaiva Balickienė