Buvusi istorijos mokytoja, poeto Vytauto Mačernio sužadėtinė Bronė Vildžiūnaitė 2016 m. gruodžio 1 d. švęs 96-jį gimtadienį. Tik šį rudenį ji galop ryžosi atsisveikinti su mylimojo laiškais, rašytais nuo 1941 m. gruodžio 20 d. iki 1944 m. birželio 11 d. Savo bičiulei Irenai Raugalaitei, pavedusi brangią dovaną atvežti į Maironio lietuvių literatūros muziejų, įteikė tokį laiškelį: „Aš, Bronė Vildžiūnaitė, perduodu Maironio lietuvių literatūros muziejui išlikusius Vytauto Mačernio man rašytus laiškus (32 vnt.).“  Praėjo daugiau nei 70 metų, per visus istorinius lūžius, pervartas, persekiojimus Bronė išsaugojo šiuos šviesus, meile persmelktus Vytauto laiškus. Laiškai nėra paslaptis, nes buvo išspausdinti knygoje, kurią parengė Vytautas Kubilius: Vytautas Mačernis Po ūkanotu nežinios dangum, Vilnius, Vaga, 1990. Iki tol Bronė buvo leidusi paskelbti tik laiškų fragmentų, kuriuose Mačernis rašė apie kūrybą ar gyvenimo prasmę. Ji vis kartojo ir iki šiol kartoja, kad jos ir Vytauto meilės istorija – tik jų dviejų paslaptis, tik jų dviejų likimas. Tačiau Vildžiūnaitė pasiryžo ir leido vis tik tuos nuostabius, pilnus meilės poezijos laiškus publikuoti. O dabar štai atidavė ir jų rankraščius. B. Vildžiūnaitė muziejui jau ne kartą yra perdavusi V. Mačernio literatūrinio bei memorialinio palikimo vertybių. Ypač ji muziejų praturtino 2011 metais, kai rengėme V. Mačernio 90-mečio parodą. Šie laiškai papildys jaunojo klasiko muziejinį fondą. Širdingiausiai dėkojame Bronei Vildžiūnaitei, kurią laikome muziejaus bičiule, linkime jai sveikatos ir gražių, šviesių gyvenimo metų kartu su mylima seserimi Gražina.

Parengė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė