Klasikui Juozui Tumui-Vaižgantui šįmet rugsėjo 20 d. sukaks 150 metų, tad Seimas 2019-uosius paskelbė Vaižganto metais. Tikriausiai nemažai naujo sužinosime apie šį rašytoją, prisiminsime, ką buvome primiršę. Maironio lietuvių literatūros muziejus 1997 m. įkūrė padalinį – J. Tumo-Vaižganto memorialinį butą-muziejų prie Vytauto bažnyčios, Aleksoto g. 10-4, kurį prieš jubiliejinius metus atnaujinome. Kviečiame apsilankyti, pajusti vaižgantišką dvasią. Šįmet bus parengta parodų, vakarų, edukacinių programų, supažindinama su muziejaus fonduose saugomu Vaižganto literatūriniu bei memorialiniu palikimu. O šį kartą pristatome šiais laikais visai užmirštą epistolinį žanrą – laiškelius, netgi dalykinius, rašytus ant vizitinių kortelių. Vaižgantas taip pat mėgo rašyti trumpus laiškelius ant savo vizitinės kortelės antros pusės. O pirmoje pusėje matome tekstą: „Dr. Juozas Tumas / G. Kanauninkas“. Nėra kūrybinio slapyvardžio Vaižgantas, o G. raidė reiškia – Garbės Kanauninkas.
Kokie ir kam parašyti laiškeliai ant vizitinių kortelių? Štai keletas pavyzdžių. Literatūros ir kalbos tyrinėtojui Zigmui Kuzmickiui 1927 m. sausio 10 d. rašo: „Pone Zigmai! Nauja pajėga tik epizodas (…) Nesivaržykite, – aš, žinai, nė nemirktelėsiu, kai į savo Almanachą neįsidėsite. Jūsų Tumas“. Čia rašoma apie 1927 m. išleistą literatūros almanachą „Gubos“. 1928 m. kovo 17 d. J. Tumas ant vizitinės kortelės sutuoktiniams  Kuzmickiams rašo: „Mano Ponai! Malonu man būtų judu matyti š. m. 19 d. 3-4 val. – keliu puspiečius. Jūsų kun. Juozas“. Aišku, kad Vaižgantas kviečia į savo vardadienį kovo 19 d.  O štai daktarui Petrui Musteikiui (data nepažymėta) rašo taip: „Daktarai Petrai! Galų gale gavau Leberpraparat injekcijoms. Jei būsi namie 8-9 val., prašysiu Tamstą man kasdien įšvirkšti. Ko gi daugiau reikia? Dezinfekcijai ir etc?“  Ant kitos kortelės 1931 m. gegužės 8 d. sveikina  Stanislovą  Musteikienę: „Malonu man pasveikinti Tamstą šių metų Vardadienio. Gyvenk sveika visokeriopoje laimėj! JT“. Yra fonduose ir daugiau Vaižganto vizitinių kortelių su laiškeliais: nemažai jų parašęs savo bičiuliui Maironiui, bet jų santykius reikia paminėti atskirai. Tačiau Tumas buvo išradingas, vizitines korteles panaudodavo ir visokiems užrašėliams. Ant vienos pasižymėjęs: „Danutės Čepytės vestuvės 1931.XII.26“, o ant kitos surašęs griežtą dienotvarkę per rekolekcijas: „6 v. keltis; 6.30. Meditacija; 7.15. Mišios; 10. Skaitymas; 11. Mąstymas; 12.30. Skaitymas; 12.45. Sąžinės kr.; 1. Pietūs; 3.45. Konferencija; 4.30. Meditacija; 5.30. Mąstymas; 6.30. Vakarienė; 8. Punktai.“ Net ant svetimos kortelės J. Tumas kartais šį tą užrašydavo. Štai 1931-IV-5 dailininkas Varnas ant savo kortelės palinkėjęs: „Linksmų Velykų Švenčių“, o kitoje šios kortelės pusėje Vaižgantas brūkštelėjęs sentenciją: „Visados protingieji skolinas iš kvailių“. Tokios tad buvo bendravimo mados.
 

Parengė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė