„Iš tolo labai žemai vienas kitam nusilenkiam ir praeinam pro šalį“ – taip laiške žmonai Balys Sruoga apibūdina santykius su Vincu Mykolaičiu-Putinu Miunchene. Geri draugai jiedu niekad nebuvo, labiau suartėjo pokariu, „Dievų miško“ autoriui grįžus iš Štuthofo koncentracijos stovyklos: „Sruoga be Putino negalėjo išbūti priešmirtinėm dienom. Kokie jie skirtingi, rodo vienas epizodas, kai vienam ir kitam kartą daviau pasirinkti ir pritaikyti mintį saviįtaigai – pakelti nervų sistemos tonusą, atitinkančią 16 judesių ritmą, – pasakos jų gydytojas Karolis Dineika. – B. Sruoga pasirinko „Per Klausučių ulytėlę“, o Putinas – „Kiekvienu atveju ir nuolatos aš vis geriau jaučiuos.“
Beje, V. Mykolaitis-Putinas buvo tas žmogus, kuris mėgino B. Sruogą gelbėti iš Štuthofo ir vienas pirmųjų, kuris sutiko jį grįžusį: „Spėju, kad Putino žygį, ruošiant susitikimą su įtakingu naciu, karštai rėmė jo žmona [...]. Užstodamas kolegą, parodė nemažą drąsą, nes net susitikti su suimtųjų šeimomis kai kam atrodė pavojinga,“ – 1991-aisiais metais komentuos Vanda Sruogienė.
Prieš pat mirtį (1947 m.) B. Sruogos išversta „Sakmė apie Igorio žygį“ išėjo 1952 m., V. Mykolaičio-Putino pastangomis (jo suredaguota). 1963 m. 70-ojo jubiliejaus minėjimo metu V. Mykolaitis-Putinas juokdamasis pasakojo, kaip kartą dėl kažko susivaidijo Vincas Krėvė-Mickevičius su B. Sruoga ir mažaūgis Krėvė vijosi su mažu pistolečiuku rankoje ilgšį Sruogą... Prisiminimais yra pasidalinusi ir V. Mykolaičio-Putino dukterėčia Hortenzija Balčiūnaitė-Vaitkevičienė: „Dėdė pasakodavo apie Sruogos jaunystės metų išdaigas: „jaunasis poetas dėvėjo karolius, kartais vietoj gėlių švarko kišenėj turėdavo puokštę morkų, vakare publikai skaitydavo savo eilėraščius.“
V. Mykolaitis-Putinas dalyvavo mirties metinių minėjime, surengtame Kaune, B. Sruogos namuose-muziejuje. „Dėdė jautėsi silpnai, ypač sunku jam buvo užkopti laiptais į antrąjį aukštą. Tai buvo paskutinis viešas Putino pasirodymas.“ Tas paskutinis pasirodymas yra fiksuotas nuotraukoje, o dviejų profesorių, rašytojų draugystė – paskutine žinute svečių knygoje, simboliniu laišku į anapus: „Lenkiame galvas šioje vietoje pagerbdami didelio poeto, žmogaus ir Draugo atminimą. 1966.X.16 / V Mykolaitis-Putinas.“

 
Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus muziejininkė Vaida Bareišaitė