„Balys, tiktai Balys. Kitaip jo nevadinau, ir ilgai man žodis „tėvas“ buvo svetimas. Kai buvau visai maža, klausdavau draugų:  „Kur tavo Balys?“ <...> „Vadinti tėvą vardu tais laikais nebuvo įprasta, tačiau man asmeniškai žodis „tėvas“ skambėjo svetimai, abstrakčiai, šaltai. Balys buvo tik vienas, ir jis priklausė tik mamai ir man.“
Vasario 2-ąją minime rašytojo Balio Sruogos 120-ąjį gimtadienį, kurį primena (ir) nuotaikingi Dalios piešiniai-sveikinimai tėvui. Vienas jų rašytas 1935-aisiais: „Brangus ir Mylimas Baliuk! Sveikinu su gimimo dieną ir linkiu viso gero. / Buk sveikas Baliuk, / Ir linksmas Tėvuk, / Dainuok ir rašyk, bet / ir žaisk su manim.“  Antrasis – 40-ojo jubiliejaus proga – rašytas 1936-aisiais: „Brangus Baliukai! Sveikinu su gimimo diena. Linkiu daug laimės ir viso gero. Labai myliu stipriai bučiuoju. Dalė.“
[Sveikinimų kalba netaisyta].

Parengė muziejininkė Vaida Bareišaitė