S. Nėries memorialinio muziejaus fonde tarp kitų eksponatų saugomos fotografijos, kuriose S. Nėris įamžinta viešinti prie Baltijos jūros. Jūrą poetė ypatingai mėgo, Palangoje praleisdavo po vieną ar net porą vasaros mėnesių. Savo eilėraščiuose jūrą yra paminėjusi net 233 kartus. Būdama 21-rių eilėraštyje „Jūra, jūra!“ rašė:
 
Jūra supas, jūroj žydi
Chrizantemos vandenų.
Man žuvėdros nepavydi
Nei svajonių , nei dainų.
 
Vėjas vėl bangas šokina,
Bangos laižo mano kojas,
Jūrą verkt jis išmokino
Ir dainuoti nesustojus.
 
Apkabina mane bangos –
Ir liūliuoja, ir myluoja, –
Bangos supa, bangos myli, –
Laisvė jūroj begalinė!


1927 m. vasarą S. Nėris dienoraštyje rašė: Namelis. Tas mano namelis ten stovi. Naujas, nedažytas, su daugybe gonkų. Balti, nedažyti pušies laiptai veda į viršų. Ten mano kambarėlis. Toks naujas, baltas. Stalelis, lova, dvi kėdės – taip pat viskas balta ir pušim kvepia. Vėjas kilnoja lango uždangalą. Už lango plaka širdis... Širdis šaltoj, mėlynoj krūtinėj. Jūra, mano jūra...
Galbūt prie to namelio ir nusifotografavo (žr. nuotrauką). Tą vasarą ji patyrė ypatingus dvasinius išgyvenimus, parašė keletą eilėraščių apie jūrą ir savo jausmus. Yra išlikęs atvirukas, išsiųstas iš Nemirsetos (žvejų kaimelio prie Palangos).
Nimmersatt, 1927.VII.26.
Juozuk!
Siunčiu Tau nuoširdžiausį sveikinimą nuo savęs ir nuo visos kompanijos. Mes iš Palangos atvykom čia ir dabar sėdim apie stalą ir dainuojam. Labai linksma, labai smagu. Čia tik Tavęs betrūksta, ir tu būtum labai linksmas.
Saliutė

Atvirukas adresuotas Onai Eretienei į Grenoblį, kur ji lankė prancūzų kalbos kursus. Skliausteliuose įrašyta: Prašau perduoti J. Keliuočiui. Tą vasarą ir J. Keliuotis lankėsi Grenoblyje.
Iš viso S. Nėris Palangoje praleido aštuonias vasaras.

Parengė S. Nėries memorialinio muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė