Šv. Valentino diena – vasario 14-oji – nėra tik įsimylėjėlių diena, šią dieną turime sieti su santuoka. Juk Šventasis Valentinas buvo nuteistas mirties bausme, nes paslapčiomis tuokdavo tuos, kurie mylėjo vienas kitą ir norėjo sukurti šeimą.
Rašytojų archyvuose yra įvairaus turinio nuotraukų, netrūksta jų ir iš asmeninio gyvenimo. Ypatingai patrauklios yra meilės akimirkos, santuokos. Tokių fotografijų susidarytų nemažas pluoštas. Šį kartą pateikiame labai trumpai šešių santuokų istorijas ir nuotraukas. Pati ankstyviausioji yra Jono ir Julijos Biliūnų. Jiedu susituokė 1904 m. rugpjūčio 4 d. Kairių bažnytėlėje. Nežinia, ar tai buvo vestuvinė fotografija, tačiau ji datuojama tų pačių metų data. Deja, pagyveno jiedu tik trejetą metų; rašytoją Biliūną 1907 m. palaužė džiova. Žmona Julija, dantų gydytoja, mylėjo savo vyrą, rūpinosi bėdoje ir ligoje.
Vincas Mykolaitis-Putinas ir Emilija Kvedaraitė susituokė 1935 m. Rygoje. Juos susiejo tik civilinė santuoka, nes Mykolaitis neseniai buvo metęs kunigystę. Kartu nugyveno iki 1967 m., iki rašytojo mirties. Emilija savo vyrui kūrėjui sudarė idealias darbo sąlygas, rūpinosi buitimi, poetui sergant, kartu su juo gulėdavo ligoninėje. Jų vestuvinė nuotrauka kukli, rimta.
Salomėja Bačinskaitė – S. Nėris ir skulptorius Bernardas Bučas taip pat susituokė tik civiline santuoka Paryžiuje 1936 m. gruodžio 12 d. Tikros vestuvinės nuotraukos nėra, išlikusi buitinė,  vėlesnė dar vis Paryžiuje 1937 m. Jų bendrą gyvenimą išardė sovietų okupacija, karas, laimingi tebuvo tik ketverius metus. Turėjo sūnų Saulių. Salomėja mirė tebūdama tik 41 metų.
Poetai GražinaTulauskaitė ir Benediktas Babrauskas susituokė po vienuolikos draugystės ir meilės metų 1941 m. rugpjūčio 30 d. Jų santuoka buvo bažnytinė, matyt, ir vestuvių puota didelė, nes tos dienos fotografija išlikusi puošni. Ilgi draugystės ir meilės metai paliko pėdsakus abiejų kūryboje. Jie pasitraukė 1944 m. į Vakarus, susilaukė sūnaus.
Rašytojai Nelė Mazalaitė ir Juozas Kruminas susituokė 1941 metų pradžioje. Jų meilė nukrito kaip žaibas, iš pirmo žvilgsnio. Santuoka buvo civilinė, nes Juozas buvo išsiskyręs su pirmąja žmona. Vestuvinės nuotraukos nėra, tačiau išlikęs 30-ties fotografijų albumėlis kaip kokia meilės fotonovelė, kai jaunieji fotografavosi trečiąją dieną po vestuvių, spinduliuodami meile ir aistra. Ši laiminga santuoka tęsėsi dešimt metų, nepalikdama palikuonių. Kruminas mirė 1951 m.
Bernardas Brazdžionis ir Aldona Stanionytė susituokė 1934 m. sausio 10 d. Šv. Antano bažnyčioje Kaune. Vestuvinė nuotrauka šventiška, persmelkta laimės ir meilės. Kartu nugyveno 68-erius metus, eidami per gyvenimą ranka rankon, širdis širdin. Kartu atlaikė visas negandas, poetas Bernardas iki paskutinių gyvenimo metų rašė žmonai Aldonai meilės eilėraščius.

Parengė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė