Šioje nuotraukoje matome rašytoją ir pedagogę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę (1861–1943) su Panevėžio mergaičių gimnazijos mokinėmis ir mokytojais: Jonu Yču, Juozu Zikaru, Matu Grigoniu, Mykolu Karka ir kitais. Nuo 1919 m. liepos 1 d. rašytoja dirbo mokytoja Panevėžio vyrų gimnazijoje, nuo 1920 m. rugsėjo 1 d. – inspektore mergaičių klasėse. Gimnazijoje dirbo iki 1924 m. rugsėjo 1 d. Per tą keletą metų mokiniai pamilo savo mokytoją, vertino jos žinias, įdomias literatūros ir istorijos pamokas, pedagoginius sugebėjimus, pagarbą mokiniui, kūrybiškumo, pareigos ir meilės gimtajam kraštui ugdymą. Buvęs rašytojos mokinys Juozas Keliuotis prisiminė: „Petkevičaitė darė labai gerą įspūdį: švelni, motiniška, taktiška. Niekad nepasakė rūstesnio žodžio. Ji į mokinius žiūrėjo su pagarba, be skirtumo į įvairių pažiūrų mokinius. O mūsų pažiūras ji žinojo iš „Meno kuopos“ diskusijų.“
G. Petkevičaitė, atsižvelgdama į nevienodas moksleivių materialines išgales, įvedė uniformas. Šį projektą įgyvendino kartu su E. Jasinskaite ir J. Zikaru. Nuotraukoje kaip tik ir matome mergaites, dėvinčias dailias uniformas. Tokio stiliaus uniformas moksleivės vilkėjo ir tarybiniais laikais. Taip pat rašytoja paremdavo (iš jos organizuotos „Žiburėlio“ draugijos) vargingiau gyvenančius moksleivius, neturinčius pinigų už mokslą.

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė