Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943) į Pašto, telegrafų ir telefonų valdybos klausimą, ar leidžia savo atvaizdą naudoti pašto markutėse, atsakė teigiamai ir laikė tai didele garbe. 1922 m. gegužės 16 d. laiške, kuris saugomas muziejuje, rašo: „Giliai sujaudinta tuo faktu, kad dabartinė jaunoji karta neužmiršo mūs, vargo pelių, senų darbuotojų, dėjusių pirmus akmenis Tėvynės Laisvės rūmui, sutinku leisti savo vaizdą spausdinti pašto markutėse ir laikau tai sau didele ir labai netikėta garbe.“ 1922 m. serijoje „De jure“, kuri buvo skirta Lietuvos Respublikos tarptautiniam pripažinimui paminėti, Lietuvos paštas išleido pašto ženklą su G. Petkevičaitės portretu. Ženklą sukūrė dailininkas Adomas Varnas. Ženklo vertė – 60 skatikų, įrašai: „Lietuva, de jure“. Tuo metu G. Petkevičaitė buvo žinoma ne tik kaip rašytoja, „Varpo“ laikų švietėja, mokytoja, bet ir kaip aktyvi visuomenininkė, politikė, Lietuvos Steigiamojo seimo narė.

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė