Parodoje, skirtoje rašytojoms Šatrijos Raganai ir Lazdynų Pelėdai, eksponuojama keletas rašytojų memorialinių daiktų. Lankytojai turi progą pamatyti miniatiūrinį M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos pieštuką su įdėklu, peilius popieriui pjaustyti, piešinėlį, keletą rankraščių. Eksponuojamas ir pieštuku rašytas vertimas iš vokiečių kalbos – pedagogo F. V. Forsterio vaizdelis „Sulopytos kelnės“, publikuotas knygoje „Jaunuomenės auklėjimas“ (Kaunas, 1926 m.) Šatrijos Ragana žavėjosi savo dėstytojo F. V. Forsterio veikalais, originalia pedagogine metodika, paremta vaizdingais, įdomiais pavyzdžiais. Vaizdelyje „Sulopytos kelnės“ pasakojama apie berniuką, augusį vargingoje šeimoje. Į mokyklą jis ateidavo sulopytomis kelnėmis, todėl bendraklasiai iš jo šaipydavosi. Jie juokėsi iš neturtėlio, tačiau nepastebėjo didelės to berniuko mamos meilės, kurią ji įdėjo adydama kelnių skyles. Autorius sako: „<...> mūsų tikras išsilavinimas pasirodo tuo, kad mes niekada nesijuokiame, kur nereikia“.
Fotografijose galite matyti „Sulopytų kelnių“ vertimo rankraštį bei pieštuką su specialiu įdėklu-laikikliu. 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė