Poetas Henrikas Radauskas 1944 m. pasitraukė į Vakarus, o 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Šis modernios lietuvių poezijos kūrėjas, estetas ilgėjosi Europos. Kaip teigė poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas, tai buvo pabrėžtinai europinės kultūros žmogus, tikras „menų alkoholikas“. Todėl, atsiradus galimybėms, H. Radauskas vėl įveikė vandenyną ir su žmona Vera aplankė nemažai įspūdingų Europos miestų. Tai patvirtina Henriko Radausko atvirlaiškiai poetui Jurgiui Blekaičiui, išsiųsti 1961–1962 m. iš Olandijos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos...
1961 m. balandžio 21 d. H. Radauskas rašo: „Mielas Jurgi, esam antrą dieną Olandijoj, Amsterdame. Vakar buvom Hagoj, matėm tris Vermeerus, Rembrantus muziejuj. Amsterdamas – puikus miestas – tobulas senovės ir naujovės junginys. Aplankėm tulpių laukus – kilometrus įvairiausių spalvų.“
1961 m. birželio 3 d. J. Blekaičio šeimą pasiekia atvirlaiškis iš Vokietijos: „Mielieji, daug sveikinimų iš Heidelbergo. Begalė didelių žmonių čia mokėsi ir mokė, ir Pasternakas tik per klaidą pakliuvo į Marburgą. Neįtikimas vaizdas nuo pilies kalno į miestą ir atvirkščiai, – iš slėnio į apšviestą pilį. Vynas – dieviškas.“
Liepos 1 d. Radauskai jau rašo iš Italijos ir siunčia linkėjimus iš Venecijos: „Visas miestas iš mezginių ir vandens, tikrai neįtikimas. Maudomės Adrijoj, prie Rimini, atvažiavom čia, paskui norim į Florenciją.“ Muziejaus fonduose saugomas ir kiek vėlesnis laiškelis iš Prancūzijos, išsiųstas J. Blekaičiui 1962 m. lapkričio 24 d.: „Mielas Jurgi, mes ir vėl Paryžiuj. Čia teatrai, muziejai <...> ir kitos pramogos bei šampanai liejas upėmis. Šiaip jau tikrai malonu. Dar galutinai nežinia, kada grįžtam į II-ąją tėvynę.“
Net ir praėjus daugiau nei 50-čiai metų nuo šių atvirlaiškių parašymo, jų turinys norintiems keliauti skamba kaip puiki reklama.

Parengė kuratorė Deimantė Cibulskienė