Muziejuje saugoma labai sena nuotrauka, kurios centre matome mažą berniuką – tai būsimasis lietuvių literatūros klasikas, profesorius Balys Sruoga.

Balys fotografuotas tarp dviejų savo brolių – Kazimiero ir Aniolo – prie savo namų, Biržų rajone Baibokų kaime. Nuotraukos autorius nežinomas. Greičiausiai – vyresnysis brolis Adolfas. Tiksli data tik menama – apie 1906 metus. Baliui tuomet apie dešimt, o gal vienuolika metų. Ir, ko gero, tai paskutinė mažojo Sruogos vasara tėviškėje, pabaigus Vabalninko pradžios mokyklą.

Balio Sruogos tėvai, patys mažai raštingi, suprato mokslo svarbą, todėl leido vaikus į mokslus. Laukė Panevėžys. 1906 metų rugpjūtį jaunasis Sruoga brikute tėvo buvo atvežtas tęsti mokslo į žinomiausią apskrityje realinę mokyklą. Balys buvo apgyvendintas pas giminaitę. Sąlygos baisios, maistas prastas, mokyklinė  situacija nemaloni – kaip ir kitose to meto vidurinėse mokyklose visi dalykai mokomi rusų kalba. Tačiau svarbu, kad beveik visi šios mokyklos dėstytojai buvo baigę aukštąsias mokyklas. Mokytojų išprusimas ir Balio Sruogos užsispyrimas, ko gero, išugdė vieną pastebimiausių XX amžiaus lietuvių literatūros kūrėjų.  


Vyr. rinkinių saugotoja Birutė Glaznerienė