Pirmą kartą K. Donelaičio poemą „Metai“ išleido Liudvikas Rėza 1818 m. Karaliaučiuje, antrasis, Augusto Šleicherio leidimas išėjo 1865 m. Peterburge. Trečiąjį „Metų“ leidimą parengė Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas ir jis buvo išleistas 1869 m. Karaliaučiuje. Vėliau Kristijono Donelaičio poema kunigų Aleksandro Burbos ir Antano Miluko rūpesčiu atskira knyga dienos šviesą išvydo Jungtinėse Amerikos Valstijose, Plimute 1897 m. Pačioje Lietuvoje „Metai“ pirmą kartą buvo atspausdinti tik 1914 m. Juos pagal L. Rėzos, A. Šleicherio ir G. H. F. Neselmano leidimus parengė Jurgis Šlapelis, o išleido Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas Vilniuje. Tiesa, pirmasis knygos lankas buvo atspausdintas dar 1909 m., tačiau visa knyga skaitytoją pasiekė tik 1914 m. Todėl knygoje nurodytos dvi išledimo datos: antraštiniame puslapyje atspausdinta 1909 m. data, o knygos viršelyje nurodyta tikroji – 1914 m. data. Knyga pavadinta „Kristijono Duonelaičio raštai“ ir joje spausdinama poema „Metai“, „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“, pasakėčios, du K. Donelaičio laiškai bičiuliui Johanui Gotfridui Jordanui; visi raštų tekstai sukirčiuoti. Pabaigoje pridėtas „Žodynėlis“ bei leidėjo straipsnis „Kristijonas Duonelaitis, jo gyvenimas ir darbai“.
Knygos parengėjas Jurgis Šlapelis (1876–1941) buvo žymus kultūros ir visuomenės veikėjas, kalbininkas, vertėjas. J. Šlapelio ir jo žmonos Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas, įsteigtas Vilniuje 1906 m., buvo tapęs to meto lietuvybės ir kultūros židiniu.

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė