Poetas, prozininkas Petras Babickas (1904–1991) buvo garsus, aktyvus kraštotyrininkas. Maždaug 1925–1935 m. per vasaros atostogas jis važinėjo po Lietuvą dviračiu, bendravo su kaimiečiais, rinko juostas, gintaro dirbinius, įvairius kitus etnografinius dalykėlius. Namuose, Pajiesio kaime netoli Garliavos, buvo įrengęs muziejėlį. 1944 m. traukdamasis į Vakarus kolekciją paliko saugoti seseriai Unei Babickaitei-Graičiūnienei. Apie 1958 m. sesuo Unė, Petro Babicko prašymu, persiuntė 13 dėžių jo sukauptų eksponatų į Braziliją, kurioje jis tuo metu gyveno ir dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Rio de Žaneire. Babickas turėjo sumanymą prie pasiuntinybės gauti patalpas ir įrengti lietuvišką ekspoziciją Brazilijos žmonėms, tačiau šis planas jam nepavyko. Matydamas, kad jo sukauptos vertybės gali žūti, kad joms kenkia braziliškas klimatas, didžiąją dalį savo eksponatų jis išsiuntė į Čikagą kolekcininkui, redaktoriui Broniui Kvikliui, pas jį atsidūrė ir šios juostos. 1990 m. B. Kviklys mirė, jo kolekcija liko dukterims. Dukra Rūta Kviklytė-Kulikauskienė, grįžo iš JAV gyventi į Lietuvą ir parsivežė dalį P. Babicko juostų, kurias perdavė mūsų muziejui.

Tokia sudėtinga, bet laiminga šių juostų istorija.


Parengė Aldona Ruseckaitė