Karo įvykiams išblaškius rašytojo Balio Sruogos šeimą į skirtingas pasaulio puses, ryšys tarp šeimos narių tapo komplikuotas, nors susirašinėti buvo bandoma įvairiais keliais, įvairiomis pavardėmis. Pasak rašytojo žmonos Vandos Daugirdaitės-Sruogienės, Balį Sruogą pokario metais pasiekė tik du jos laiškai. Pirmasis – rašytojui grįžus iš koncentracijos stovyklos Štuthofe, kai šeima jau buvo pasitraukusi į Vakarus, antrasis – likus kelioms valandoms iki mirties, kai profesorius buvo jau be sąmonės.
B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje yra saugomi du originalūs Balio Sruogos eilėraščių „Po tą sutemą, po plyną...“ ir „Sutema medžių šakelėmis...“, parašytų pokario metais (1946 m.), rankraščiai, kuriuos gali pamatyti visi, kurie apsilankys muziejuje iki rugsėjo mėnesio. Įdomi jų istorija. Šiuos du eilėraščius rašytojas įdavė kaip laišką lietuviui Vytautui Staneikai, ketinusiam nelegaliai patekti į Vokietiją. Sėkmingai perėjęs sieną, šis žmogus surado rašytojo žmoną ir perdavė jai šiuos eilėraščių rankraščius. Tai vienintelis laiškas, kuris mane pasiekė Vokietijoje ir iš viso išeivijoje... – rašė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. Šį laišką kaip didžiausią relikviją ji padovanojo muziejui.

Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus vedėja Birutė Glaznerienė