Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose sukaupta daugybė įvairių eksponatų: rankraščių ir mašinraščių, juodai baltų ir spalvotų fotografijų, knygų, įvairiausių rašytojų daiktų, baldų, paveikslų, papuošalų ir panašiai. Tas faktas pats savaime nieko nestebina: kaupti eksponatus – bene svarbiausia muziejaus veiklos sritis. Vis dėlto primirštas senesnis ar retesnis eksponatas leidžia patirti tam tikrą atradimo džiaugsmą.
Netikėta ir malonu buvo paimti į rankas Oskaro Milašiaus (1877–1929), prancūziškai rašiusio lietuvių kilmės poeto, poezijos knygą „Le poeme des arcanes“ („Slėpinių poema“) su dedikacija Vincui Mykolaičiui-Putinui. Galima įsivaizduoti, kaip susitinka du santūrūs, mįslingi, vienatvę mėgstantys poetai, pasikalba, tada prancūzas prancūziškai užrašo savo knygą lietuviui, beje, puikiai mokančiam ir rusų, ir vokiečių, ir prancūzų kalbas: Ponui Mykolaičiui-Putinui išreikšdamas savo pačius geriausius ir širdingiausius jausmus. O. V. M. Milašius...
Nežinia, kada ir kur jiedu buvo susitikę ir apie ką kalbėjosi, knygos leidimo data nenurodyta, tačiau kai ką įmanoma patikslinti: 1931–1932 m. V. Mykolaitis-Putinas, gavęs universitete atostogų, gyveno Paryžiuje; Oskaras Milašius nuo 1920 iki 1938 m. – Lietuvos atstovas Prancūzijoje bei Lietuvos atstovybės Paryžiuje patarėjas. Na, o „Le poeme des Arcanes“ išleista 1927 m. Paryžiuje...
Knyga – bibliografinė retenybė. Tituliniame puslapyje nesunku įžiūrėti Putino asmeninės bibliotekos spaudą. Muziejui 1994 m. knygą dovanojo šviesios atminties kunigas Ričardas Mikutavičius, tačiau, kaip jis ją įsigijo, kažin, ar kada sužinosime...

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė