Muziejaus fonduose saugomas Juozo Krumino ir Nelės Mazalaitės nuotraukų albumas. Jame yra 30 fotografijų, kurių herojai tik du, vienas kitą mylintys žmonės. Prozininkės Nelės Mazalaitės ir poeto Juozo Krumino veidai spindi švelnumu. Jie prisiekė amžiną meilę. Priešlapyje fotografo, šios meilės istorijos įamžintojo, įrašas: „Trečioji diena po vestuvių. Fotografinė apysakaitė. Draugui J. Kruminui su žmona. J. V. Skuodis. 1941 m.“ Tais metais vasario 16 dieną jie susituokė. Nelei Mazalaitei buvo trisdešimt treji, o Juozui Kruminui – dvidešimt septyneri. Tada jie buvo laimingi ir galvojo, kad tokie išliks visada.
1944 m., besitraukdami į Vakarus, rankraščius ir albumus paliko žemiečiui Vladui Kupriui. Tikėjosi greitai sugrįžti. Po 50 metų V. Kuprys atnešė archyvą į muziejų. Tarp rankraščių buvo ir šis albumas.

 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė