Šį kartą pasakojimas apie nuotrauką, kurioje 1923 metais įamžintas Maironis su giminėmis Kačerginėje. Iš kairės sėdi Maironio seserėnas Mikalojus Lipčius, šalia – jo žmona Marija Marcinkevičiūtė-Lipčienė, dukrytė Aldutė, uošvė Veronika Marcinkienė (Marcinkevičienė), Maironis ir neatpažintas vyras, galbūt Marcinkus.
Valstybės veikėjas Mikalojus Lipčius ir jo žmona operos dainininkė Marija Lipčienė buvo nuolatiniai Maironio svečiai. Maironis mėgo vasarą pabūti gamtoje, dažnai ir su jaunais, linksmais sesers Kotrynos vaikais, kuriuos pats leido į mokslus, jais rūpinosi. Maironio archyve išlikę pagarbių sveikinimų įvairiomis progomis, taip pat įdomus sesers Kotrynos laiškas, kuriame ji tariasi su mylimu broliu, kurį sūnų leisti į mokslus, prašo „mielaširdystės“ ir aukos. Maironis padėjo išmokslinti visus seserėnus ir seserėčias. „Maironio rūpestingumas Kotrynos šeimos atžvilgiu tęsėsi per visą jos gyvenimą iki mirties,“ – prisimena seserietė Julija Lipčiūtė-Gečienė.
Štai paūgėjus vyriausiam sūnui Mykolui, sutaria su savo pusbroliu kunigu klebonu, vėliau prelatu, Juozapu Šniukšta Palangoje, kad Mikalojus bus atvežtas į Palangos progimnazijos parengiamąją klasę ir globojamas kunigo J. Šniukštos ir jo sesers Onos. Taip Mikalojus būdavo išvežamas kasmet, o grįždavo tik vasaros atostogų. Kotrynai nereikėjo niekuo rūpintis, sūnus viską turėjo, buvo gražiai auklėjamas ir mokomas. Kai baigė progimnaziją, Maironis pasiėmė jį Kaunan į savo namus, kol 1914 m. baigė gimnaziją. (Iš  J. Gečienės prisiminimų)
Mikalojus Lipčius buvo žymus Lietuvos kariškis, Finansų ministerijos departamento direktorius. Visą gyvenimą jautėsi dėkingas dėdei Maironiui.
„Labai mylimas ir brangus Dėde, ypač Jūsų vardinėse man būtų neapsakomai malonu Jus asmeniškai aplankyti su visa mano šeimynėle, daug daug visa ko palinkėti ir stipriai išbučiuoti,“ – rašė  M. Lipčius  iš Paryžiaus, kur studijavo politikos mokslus, 1925 m.
Deja, 1940 m. Mikalojus Lipčius buvo bolševikų suimtas ir nužudytas Pečioros lageryje.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė