Senoje fotografijoje, kuri saugoma Maironio albume, matome tris kunigus ir dvi ponias, šviesiomis  suknelėmis, viena apsikabinusi berniuką. Kitoje fotografijos pusėje Maironio užrašyta „Palangoje gr. Tiškevičiaus parke / Kanaun. Alekna,  pral. Maironis, kun. M. Vaitkus / ponia Novickienė su brolėnu ir p. Emil. Kaupienė 1927 m.“
Abu jaunesni bičiuliai kunigai, vertėjas, kanauninkas Antanas Alekna ir poetas  Mykolas Vaitkus, tikriausiai pagarbiai diskutavo apie literatūrą su Maironiu, o gal klausėsi jūros ir pušų. Išlikę Mykolo Vaitkaus atsiminimai apie Maironio vasaras Palangoje.
Kunigai apsistodavo vaišingoje Juozo Šniukštos klebonijoje, vakarais vaikščiodavo parke ar prie jūros, dainuodavo su jaunimu. Kartą M. Vaitkus paklausė Maironį, kurį vadino „Poetų karaliumi“, kaip jis jaučiasi girdėdamas dainuojant savo eilėraščius. Maironis nuoširdžiai atsakė, kad jam – malonu: „juk žmogus tam ir rašai dainas, kad kas nors jas dainuotų.“
Pats jauniausias šios fotografijos veikėjas – Julius Kaupas, būsimasis rašytojas, pasakų apie daktarą Kripštuką kūrėjas. Tuo metu – septynerių metų berniukas, jaukiai įsitaisęs prie motinos ir tetos, stebintis garbingus kunigus.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė