Prieš mūsų akis – geros kokybės mėgėjiška fotografija: Maironio sesuo Pranciška su dailiai papuoštomis sesers Kotrynos vaikaitėmis Aldona ir Jūrate sėdi po pušimi tėviškėje. „Bernotų sodelyje. Rugpjūčio 19 dieną. 1924 m.“ – užrašė mergyčių motina operos solistė Marija Marcinkevičiūtė-Lipčienė kitoje fotografijos pusėje.
Vyriausioji Maironio sesuo Pranciška nuo vaikystės buvo nebylė, bet gabi šeimininkė, puiki audėja. Jos austi rankšluosčiai ir lovatiesės puošia Maironio butą. Ji gyveno su sesers Kotrynos šeima, augino ir mylėjo sesers vaikus ir vaikaičius. Mėgo fotografuotis. Devintą dešimtį pradėjusi Poeto sesuo 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremta į Komiją kartu su seserėčios Elenos Lipčiūtės-Babonienės šeima ir ten 1942 m. mirė.
Mergytės nuotraukoje – Maironio seserėno Mikalojaus Lipčiaus dukros. Aldona Lipčiūtė (stovi) – būsimoji pianistė, Sauliaus Lipčiaus motina. Jūratė Lipčiūtė, deja, mirė vaikystėje. 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė