1909 metais Maironis, grįžęs iš Peterburgo į Kauną, Rotušės aikštėje nusipirko rūmus, per metus juos suremontavo, pakeitė frontono dekorą ir jame įrašė „1910 J. Maironis“.
Tai vėlyvojo baroko (rokoko) stiliaus rūmai, pastatyti 1742 m. Kauno teismo seniūno Simono Siručio, sujungus tris gotikinius mūrinius namus, suniokotus Kauną nusiaubusio gaisro.
Poetas rūmus pirko ne norėdamas pasipuikuoti, bet skatinamas Kauno kunigų seminarijos profesūros, kad kuo labiau būtų sulietuvinta Rotušės aikštė. Maironis į šį brangų pirkinį sudėjo savo santaupas, sesuo Marcelė Mačiulytė atidavė kraičio pinigus, poetas paėmė didelę paskolą iš Vilniaus banko, kurią grąžino iki 1920 metų.
Kartu su rūmais Maironis įsigijo didelį žemės sklypą iki pat Nemuno, išgriovė čia riogsojusias lūšnas, sandėlius, užveisė sodą, kuriame pats mėgo darbuotis.
O rūmai tapo Kauno kultūros židiniu.
1936 m. birželio 28 d. šiuose rūmuose įkurtas Maironio memorialinis muziejus.

Parengė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė