Maironis su Julijonu Šimaičiu ir Mykolu Prialgausku įamžinti žymaus fotografo Osvaldo Langės, Mintaujoje apie 1890–1892 metus.
  Senoje fotografijoje matome tris jaunus dvasingus kunigus, tris bičiulius, tikriausiai viešėjusius pas J. Šimaitį Joniškio rajone ir atvykusius į Mintaują nusifotografuoti. Visus jungė meilė Lietuvai, užgintam lietuviškam žodžiui.
  Kairėje sėdi Jonas Mačiulis-Maironis, stovi Julijonas Šimaitis, dešinėje sėdi Mykolas Prialgauskas. Maironis tuo metu buvo Peterburgo dvasinės akademijos studentas, nuoširdžiai draugavo su J. Šimaičiu, kuris buvo kiek jaunesnis.
  „Kaip mažose dienose gimnazijoje iki 5 klasės Maironis teturėjo tą vieną širdies draugą A. Vytartą, taip Akademijoje teturėjo tą vieną žmogų, su kuriuo gyveno per viena, nuo kurio neturėjo jokių paslapčių, kuriam yra parašęs daugybę laiškų,“ – rašė J. Tumas-Vaižgantas apie Maironio ir J. Šimaičio draugystę.
  „Prašmatnus tai buvo vyras. Išėjęs gimnaziją, veržėsi į universitetą, bet motina alpdama įprašė važiuoti į kunigus,“ – piešė to meto realybę Vaižgantas. Deja, J. Šimaitis jaunas mirė džiova.
  Su Mykolu Prialgausku, kuris vėliau buvo Skapiškio klebonas, Maironis taip pat nuoširdžiai bendravo. Dažnai vasarą viešėdavo Skapiškio klebonijoje.
 

                                                        Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė