Senoje nuotraukoje matome šmaikščią ir žavią satyrikę, žurnalistę Liūnę Janušytę Paryžiuje, Lotynų kvartale 1937 m. Jauną gabią rašytoją ir žurnalistę Švietimo ministerija siuntė tobulintis į užsienį. „Pradėjau Europos pažinimą nuo Estijos, Latvijos, <...> įkišau nosį Vokietijon, palaipiojau Italijos Alpėmis, pasigrožėjau po Belgiją vaikštančiomis Rembranto flamandėmis, nulipusiomis nuo paveikslų, dirstelėjau, kaip išdidaus tradicinio splino apimti lordai kiurkso Londono miglose, ir ilgesniam laikui sustojau Paryžiuje,“ – džiaugėsi Liūnė Janušytė.
Savo nepaprastus nuotykius, draugus menininkus, meilę juodaodžiui vaikinui Morisui, šėlstančią Paryžiaus bohemą jaunoji rašytoja aprašė romane „Korektūros klaida“ (1938). Visi herojai romane vadinami tikrais vardais: Paulius Augius, Viktoras Petravičius ir Juozas Miltinis. „Viktoras su Paulium jau seni mano draugai, išsyk paėmę mane čia savo globon, kurioj aš jaučiuos labai saugiai, lyg užuovėjoj. Su Juozu gi susipažinom tik čia. Jis baisiai žvėriškos išvaizdos, suveltais plaukais ir tokia pat suvelta barzda, bet akys geros ir atrodo, kad ir su juo susidraugausiu.“ Su J. Miltiniu ji iš tiesų susidraugavo, o po keleto metų ir ištekėjo. Šią neįprastą santuoką gaubia paslaptis, nes jaunieji kartu negyveno... „Gyvendama Panevėžy, ji buvo kuriozo dėlei ištekėjusi už J. Miltinio. Jis norėjęs įrodyt, kad gali turėti žmoną,“ – prisiminė Gražina Kernagienė, gera L. Janušytės bičiulė. Atsiminimus užrašė Pranciška Genevičiūtė.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė