Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma, o šiuo metu eksponuojama parodoje „Kristijonui Donelaičiui – 300“ vertinga knyga – 1800 m. Karaliaučiuje vokiečių kalba išleista Kristijono Gotlibo Milkaus gramatika „Lietuvių kalbos mokslo pradmenys“ („Anfangsgrunde einer Litthauischen Sprachlehre“). Gramatikoje yra priedas apie poetiką – „Trumpas lietuvių poezijos vadovas“ („Kurze Anleitung zur littauischen Poesie“)kuriame pirmą kartą visuomenei pristatomas Kristijonas Donelaitis ir spausdinamos 18 eilučių iš poemos „Metai“K. G. Milkus rašo: „Tolminkiemio klebonas Donalicijus, laisvo lietuvių valstečio sūnus, daug nusipelnęs ir labai gabus vyras, lietuviškais hegzametrais aprašė keturis metų laikus, duodamas tauriausios išraiškos pavyzdžių.“ Kaip tauriausios išraiškos pavyzdžius gramatikos autorius lietuvių kalba cituoja 5 eilutes iš „Rudenio gėrybių“ („Ant saulelė, vėl nuo mūs atstodama ritas...“) ir 13 eilučių iš „Žiemos rūpesčių“ („Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta...“). Anot K. G. Milkaus, tokios poezijos aiškumas ir paprastumas ne prieštarauja tam, kas kilnu, dailu, kas jaudina, o priešingai – padeda geriau suvokti ir pergyventi. Įdomu, kad gramatikoje tarp kitų dalykų pateikiamas ir Karaliaučiaus universiteto profesoriaus, filosofo Imanuelio Kanto prierašas, kuriame pabrėžiamas lietuvių kalbos senumas ir savitumas.
Kristijonas Gotlibas Milkus (1732–1807) – poetas, filologas, vertėjas, žinomas kaip istorinės poemos „Pilkalnis“ autorius. Be gramatikos dar yra išleidęs lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodyną, vertęs giesmes, pasakėčias.

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė