Šioje nuotraukoje tautiniais drabužiais vilkinčios merginos – Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos abiturientės su savo mokytoja (sėdi centre) poete Gražina Tulauskaite. Tai – 1938–1939 m. „Aušros“ mergaičių gimnazijos abiturienčių grupė. Įsiamžino N. Tomsaitė, A. Valytė, A. Tamonytė, G. Kriščiūnaitė, S. Kerpytė, L. Labanauskaitė, V. Sakalauskaitė, I. Kudirkaitė, T. Visockaitė, E. Rusakevičiūtė.
Poetė G. Tulauskaitė tautiniais drabužiais puošdavosi įvairių švenčių, knygų pristatymų proga. Su tautiniais drabužiais ją matome ir Moterų literatūros vakare 1938 m. Kaune, ir savo vestuvių dieną 1941 m., bei vėliau, jau emigracijoje vykstančiuose literatūros vakaruose. 1944 m. G. Tulauskaitė pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo Ravensburgo lietuvių gimnazijoje, 1949 m. išvyko į JAV. 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė