Vincas Kisarauskas (1934–1988) – tapytojas, scenografas, dailėtyrininkas, ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatorius. Taip pat – naujų kūrybos idėjų sumanytojas: kėlęs egzistenci­nes problemas, plėtojęs antikinę, biblinę, istorinę tematiką, siekęs įtraukti žiūrovą į aktyvų kūrinio suvokimo procesą. Jo 1961–1987 metais sukurtos teminės kompozicijos „Aklas Edipas“, „Sūnus palaidūnas“ , „Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė“ , „Teatrinis ciklas“, „Vieniša kasdienybė“ bei kiti darbai, gerai žinomi daugeliui dailės gerbėjų. Tačiau tuometinė sovietinė valdžia  talentingą menininką vertino itin nepalankiai.
Rengiant Aldonos Liobytės jubiliejinę parodą, išaiškėjo dar vienas su Vinco Kisarausko kūrybine biografija susijęs įdomus momentas. 1959 m. baigęs Dailės institutą, jaunas dailininkas dirbo plytinėje dažytoju, su žmona dailininke Saule Aleškevičiūte-Kisarauskiene gyveno mažame skurdžiame namelyje Paneriuose. Vieną šaltą 1960 m. žiemos dieną tuometinės Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redakcijos vedėjas ir vyriausiasis redaktorius Jurgis Tornau bei Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos vedėja Aldona Liobytė atvažiavo pas Kisarauskus ir pasiūlė iliustruoti leidykloje leidžiamas knygas. Leidykla tų pačių metų pabaigoje parengė ir išleido Juliaus Janonio vaikišką eilėraštuką „Poklius tykoja kas dieną“ su nuostabiomis ir neįprastomis Vinco Kisarausko iliustracijomis. Deja, už šią vaikišką knygutę Kisarauskas buvo viešai kritikuotas, o Aldona Liobytė 1961 m. atleista iš darbo. Ją bandęs apginti Tornau „apdovanotas“ papeikimu, vėliau taip pat atleistas. 1962 m. surengta pirmoji dailininko V. Kisarausko paroda buvo tuoj pat uždaryta, o 1963 m. KGB byloje atsirado įrašas, kad V. Kisarauskas savo kūriniais „daro neigiamą įtaką jaunimui, ypač dailės instituto studentams“...
Beje, „Poklius tykoja kas dieną“ – vienintelė dailininko iliustruota knyga vaikams – raiškus sovietų priespaudos pavyzdys. Ji gali būti siejama su socrealizmo taisyklių ir reikalavimų laužimu ir modernizmo pradžia Tarybų Lietuvos dailėje.

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė