Kryžius, kurį matome nuotraukoje, į muziejų atvyko iš Zinos ir Mariaus Katiliškių namų Lemonte, Čikagos priemiestyje. Iš Lietuvos pasitraukę poetė Zinaida Nagytė-Katiliškienė (Liūnė Sutema) ir jos vyru JAV tapęs prozininkas Marius Katiliškis sunkiai pratinosi prie naujojo gyvenimo, jautė labai stiprų gimtosios žemės ilgesį, o savo namus pavertė lietuviškumo oaze. Ten buvo galima rasti daug tautinių motyvų, juostų, gintaro dirbinių. M. Katiliškis mėgo ir mokėjo drožinėti, stebindamas bičiulius, kaip jo rankose medžio gabalas virsta meno kūriniu. Į drožinius įdėdamas daug širdies ir jausmo, M. Katiliškis leido sau tokiu būdu išreikšti save. Medinis paprastas kryželis – taip pat M. Katiliškio rankų darbo. Nukryžiuotasis pritvirtintas palmių vytelėmis, kurios laikui bėgant sutrūkinėjo, bet dirbinį muziejininkai stengėsi išsaugoti kiek galima autentiškesnį ir vyteles paliko. Kryžius kabėjo virš sutuoktinių lovos miegamajame. Daug išbandymų Dievas skyrė Katiliškių šeimai, bet tikėjimo Juo šeima neprarado ir medinis kryželis savo vietos nepaliko iki pat M. Katiliškio, o vėliau ir jo žmonos mirties. 
 

Parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Jurgita Davidavičiūtė