Šie karoliai į muziejų atkeliavo 2014 m. sausio pabaigoje. Juos iš JAV atsiuntė kraštotyrininko, kolekcininko Broniaus Kviklio dukros Rūta Kviklytė-Kulikauskienė, Danguolė Kviklytė ir žentas Vincas Lukas. Jų istorija yra tokia. 1935 m. P. Babickas vienas keliavo dviračiu Prienų link. Netoli Išlaužo užsuko į turtingo ūkininko sodybą, pasiprašė nakvynės. Namų šeimininkė, 75-erių metų moteris, buvo apsirengusi originaliais tautiniais drabužiais, o ant kaklo segėjo akį traukiančius  gintaro karolius. Petras norėjo juos gauti. Praktiška suvalkietė pažadėjo atiduoti karolius, jeigu prašytojas nupirks gero audinio jos anūkų kostiumams. Babickas prašymą išpildė gan greitai, nupirko už šimtą litų angliškos vilnelės su visais priedais, nuvežė ir gavo karolius. Jis neapsiriko. Parodęs tuos karolius gintaro žinovams, sužinojo, jog papuošalas esąs daugiau nei dviejų šimtų metų senumo, pagamintas iš vieno gintaro gabalo, kiekvienas karoliukas apdirbtas rankomis. Baigiantis šeštajam dešimtmečiui, sesuo Unė Babickaitė juos su kitais daiktais iš Lietuvos nusiuntė į Čikagą broliui Kaziui, iš ten perdavė Petrui į Braziliją. Dirbdamas prie Lietuvos pasiuntinybės Rio de Žaneire, jis ne tik eksponavo karolius parodose, bet ir paskolino per šventes pasipuošti aukštų diplomatų žmonoms prie tautinių drabužių. Apie 1970-uosius P. Babickas persiuntė karolius vėl į Čikagą Broniui Kvikliui, čia karoliai buvo eksponuojami, kol galop 2014 m. jie grįžo į Kauną, į Maironio namus... 

Parengė Aldona Ruseckaitė