S. Nėries memorialiniame muziejuje saugoma nemažai fotografijų iš 1939 m. mokytojų istorikų ekskursijos į tuo metu lenkų okupuotą Vilniaus kraštą. Kartu su mokytojais vyko ir S. Nėris. Ekskursija prasidėjo nuo Seinų, Gardino, Lydos iki Naugarduko ir Švytės ežero, paskui Alšėnai, Medininkai, Trakai, Vilnius...
Apie ekskursiją yra pasakoję daugelis dalyvių. Joje dalyvavusi Vanda Sruogienė rašė: „Didelį įspūdį man padarė Salomėja laike mokytojų ekskursijos į Vilnių ir Vilniaus kraštą 1939 m. liepos mėn. Važiavome autobusu. Mano vyras su dukra ir Vincu Krėve sekė paskui lengva mašina. Krėvė labai mėgo Salomėją... Salomėja buvo kaip transe. Susikaupus, tyli lankydavo istorines vietas, pilis, rodosi, norėdama išlaikyti savyje kiekvieną įspūdį, įamžinti tai, ką akys matė. Kiekvienas jautresnis istorijos prisiminimas ją pravirkdydavo. Ji vaikščiojo po šventąją Lietuvos žemę su giliu pietizmu, atsidūrusi Vilnijoje, lyg išėjo į praeitį, lyg toje praeityje gyveno. Su pagarbumu prisimindavo, kur koks mūsų didis žmogus gyveno, kur jis veikė, kur savo pėdsakus paliko.“ V. Sruogienė prisimena, kad S. Nėris Naugarduke pralinksmėjo. Citavo Adomo Mickevičiaus „Poną Tadą“, „Vėlines“. Kai nuvažiavo prie Švytės ežero, visus ekskursijos dalyvius nustebino padeklamuodama „Svitezietę“ lenkiškai.

Parengė S. Nėries memorialinio muziejaus skyriaus vedėja Ina Aleksaitienė