Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje yra įvairių metų rašytojo portretinių nuotraukų. Vaižgantas, gyvendamas Kaune, mėgo fotografuotis ateljė „Modern“, kurios tuometinis adresas – Laisvės alėja Nr. 80. Šios fotoateljė savininkai keitėsi, tačiau populiarumas nemažėjo. Čia įsiamžinti ateidavo ir paprasti kauniečiai, ir to meto įžymybės. Visi gaudavo kokybiškas nuotraukas su įspaudu apatiniame kampe „MODERN / KAUNAS“.  Vaižgantas šioje ateljė fotografavosi 1923, 1927, 1929, 1932 metais. Tą liudija išlikę dedikacijos bičiuliams. Autografuotas nuotraukas kanauninkas Juozas Tumas yra dovanojęs operos solistei Adelei Galaunienei ir jos vyrui dailės istorikui, muziejininkui Pauliui Galaunei, rašytojai bei pedagogei Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai, poeto, Kauno kunigų seminarijos rektoriaus Jono Mačiulio-Maironio seseriai Marcelei Mačiulytei, „Naujosios Romuvos“ redaktoriui Juozui Keliuočiui. Štai keletas Vaižganto užrašų:

„Tiems, kurie temokėjo pamaloninti man gyvenimą, niekuo neapkartindami
 p p. Adelei / ir Povilui Galauniam / Vaižgantas / Kaune, 1923 m. bal. 7 d“
 
„Kurią nuo jaunų dienų / vienodai tebegerbiu / Marijai Pečkauskaitei / Vaižgantas /
1923 III – 19 / Kaune“

„Gerajai p. Marcelei Mačiulytei / Kan. JTumas / 1927. IX 21“

„Mielam žmogui / tiesiam redaktoriui / Juozui Keliuočiu / reiškiu savo meilę ir / pagarbą. / Kan. Dr. JTumas – / Vaižgantas / 1932. X. 14“

 

1929 m. rugsėjį šešiasdešimtmečio proga Vaižgantas taip pat nuskubėjo į ateljė „Modern“. Gavęs jubiliejines nuotraukas, ant vienos jų užrašė: Kan. Dr. Juozas / Tumas-Vaižgantas / per 60 m. sukaktį.“

Parengė Raminta Antanaitienė