B. Brazdžionis buvo sukaupęs per keturiasdešimt įvairiausių proginių medalių. Šioje kolekcijoje – tik du medaliai, skirti poetui. Tai medalis „Per pasaulį keliauja žmogus“ (gipsas) ir skulptoriaus Marijaus Petrausko medalis „Bernardas Brazdžionis“ (metalas), sukurtas 1989 metais, pirmojo poeto apsilankymo Lietuvoje proga.
Džiaugėsi šiuo įvykiu ir dailininkas Erikas Varnas, taip pat brandinęs mintį sukurti medalį grįžusiam tautos dainiui. B. Brazdžionio rinkinyje saugomas įdomus eiliuotas E. Varno laiškas B. Brazdžioniui:
„Nemoku art,
Ir duonos kept nemoku
Ir nekalu nei plieno
Nei eilių...
Užtat visiems
Už jų žygius
Atmoku
Gyvoj širdy
Karštoj minty
Gimdytu
Medaliu.
 
Didžiajam Bernardui Brazdžioniui nuo autoriaus – priedas prie medalio / E. Varnas / Vilnius / 89.06.07.“
Kitoje laiško pusėje – dvipusio medalio eskizas.
Praėjus dvejiems metams, 1991 m. birželio 27-ąją, laiške B. Brazdžioniui E. Varnas rašė: „Mielas Poete, atleiskit, kad trukdau Jūsų atsisveikinimą su čionykščiais Tamstos bičiuliais ir atsiprašau, kad tik dėl ligos negalėjau pabaigti net medalio. Juolab, kad per tą laiką galima būtų nulipdyti ir gana stambią skulptūrą. Drįstu manyti, kad ligai palengvėjus, aš visgi baigsiu Jūsų jubiliejinį medalį tikėdamas, kad sekančią vasarą pasimatysime ryšium su užplanuota skulptūra.“
Deja, nei skulptūros, nei medalio nėra. Mat tų pačių 1991 m. lapkričio 12-ąją Vilniuje skulptorius Erikas Varnas žuvo autoavarijoje. Tad šiandien tegalime matyti medalio sumanymo eskizą...
 

Parengė B. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė