Pirmojoje fotografijoje matome „liūdno ir pailgo veido“ jaunuolį – Vytautą Mačernį. Jauniausią literatūros klasiką. Tamsi gimnazisto uniforma, tvarkingai sušukuoti plaukai ir gelmingos, didžiulės akys. Fotografija, skleidžianti energiją. Antrojoje fotografijos pusėje perskaitome šiek tiek pablukusį įrašą juodu rašalu: „Prisimink, Hele, „poetą“, bet neskubėk niekada per anksti nubraukti kabučių. Vytautas Telšiai 1937 IV 13.“ Fotografuota H. Leibovičiaus fotoateljė „Dailė“ Telšiuose, Didžioji gatvė 78. Kas toji Helė? Galime tik spėlioti... „Vardų žodyne“ teigiama, kad vardo trumpinys Helė kilęs iš Helianta. Knygoje „Po ūkanotu nežinios dangum“ (tai pilniausias V. Mačernio raštų leidinys), išėjusioje 1990 m., paaiškinimuose minimos V. Mačernio mergaitės, bičiulės, draugės. Laima, Gražina, Danguolė, Renė, Aldona... Bet Helės nėra... Laiške bičiulei Danguolei Jackevičiūtei minima Elina Bujokaitė (Elena), kuri studijavo literatūrą Kauno universitete, rašė eilėraščius, dalyvavo „Šatrijos“ meno draugijoje. Dar viena mergaitė, vardu Lionė, minima laiške D. Jackevičiūtei. Tai – Elena Daumantaitė. Ji mokėsi Telšių gimnazijoje. Katrai dovanoti atvaizdai su ypatingais užrašais? O gal tai visai kita Helė...
Kitoje fotografijoje, kuri atsirado toje pačioje H. Leibovičiaus fotoateljė, vėl – V. Mačernis. Truputį kitoks. Fotografuota gal panašiu metu, Vytautas vilki gimnazistišką uniformą. Fotografijoje matome V. Mačernį tarsi pro ūkaną. Užrašas antroje fotografijos pusėje gerokai išblukęs. „Prisiminimui. „Paliai liepto prie berželio / Viršūne nulinkusia, / Saulė ankstų rytą kelias / Jūroj išsitrinkusi.“ Vytautas – Helei, Telšiai, 1937. IV. 24.“ Yra H. Leibovičiaus fotoateljė antspaudas.
Matome, kad fotografijos Helei padovanotos 1937-ųjų balandį – 13 dieną ir 24-ąją.
Knygoje „Po ūkanotu nežinios dangum“ publikuojamos įvairios poeto fotografijos. Įdomu, kad ten ties labai panašia fotografija nurodoma kitokia data – 1939 06 15. Kada iš tikrųjų H. Leibovičiaus fotoateljė buvo nufotografuotas V. Mačernis? Gal baigęs Telšių gimnaziją ar kokia kita proga. Paslaptinga ir mergaitė Helė, kuriai dovanoti atvaizdai su šiltais užrašais. Žinios labai menkos, belieka tik spėlionės.
Tokią pačią fotografiją V. Mačernis 1941-ųjų rugsėjį dovanojo ir sužadėtinei Inken – Bronei Vildžiūnaitei. Ten gražus užrašas juodu rašalu.
Paslaptys, padengtos laiko patina... Visa, kas paslaptinga, lieka užmaršties ūkuose paskendę. Šių metų vasaros pradžioje Vytautui Mačerniui būtų 95-eri.
Fotografijos gautos iš kolekcininko Pauliaus Sakalausko 2015-ųjų balandžio pabaigoje.

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė