Vasario 2 d. minime rašytojo Balio Sruogos 125-ąsias gimimo metines. Muziejaus archyvuose saugomi keli nuotaikingi Dalios sveikinimai tėvui, kuriuos galite apžiūrėti štai čia. V. Sruogienė prisimena, kad dažniausiai vienas kitam dovanodavo knygas: „Jokių brangenybių!“ Muziejuje eksponuojama dovana B. Sruogai. Tai juostelė-kaklaraištis, kurią V. Sruogienė išaudė iš rašytojo motinos Agotos Sruogienės verptų siūlų. Linai šiems siūlams buvo užauginti gimtuosiuose Baibokuose: „Tai turėjo būti 1924–1925 m., kada dar netarnavau, dar prieš Dalios gimimą, kada daugiau laiko turėjau. Juosta išgulėjo stalčiuose ir liko atvežta į JAV.“
Gimtadienių šventimo tradicijos atsiminimuose nėra fiksuotos. Tačiau viena tokių dienų aprašyta paties B. Sruogos 1922 m. laiške būsimai žmonai iš Miuncheno į Berlyną: „O aš atšvenčiau savo 26-erių metų sukaktuvę, padariau sąžinės rokundą, paliūdėjau, paverkiau. Tiesą pasakius, man ta diena gal ir nebuvo tokia liūdna – aš tą dieną kaip tiktai nusisamdžiau kambarį – visai kitoj miesto pusėj, ar, kitaip sakant, priemiesty. Bet užtat be galo graži vieta – žinai, tenai už Izaro, už to klonio, kai mes klajojom, lietui lyjant, ir Rimka keikės. Žinai, ten visai kitas miestas, nepaprastai gražus. Beveik kiekvieni namai – tai didžiausias meno veikalas, visi namai paskendę soduos ir darželiuos. Aš, beieškodamas kambario, užklydau į tą dalį ir visą dieną pražiopsojau, į namus bežiūrėdamas. Aš net nežinau, su kuo palyginti, mes abu Miunchene nieko panašaus nematėme. [...] O antra – tą dieną, nusisamdęs kambarį, užsifundijau sau – batus į kalnus eit už 600 auksinių. Ir parašiau ant pado: „Vieninteliam draugui Baliui Sruogai 1922-II-2 Balys Sruoga.“
 

B. ir V. Sruogų namų-muziejaus muziejininkė Vaida Bareišaitė