Maironio rinkinyje saugomas 1896 m. lapkričio 25 d. bilietas į labdaros koncertą, skirtą lietuvių studentams paremti. Žalią nuplėštu kampeliu bilietą galima sieti su lietuvių gyvenimu Peterburge.
1892 m. Peterburge įkurta pirmoji lietuvių bendruomenės organizacija – „Lietuvių ir žemaičių labdarybės draugija“. Ši draugija ruošė lietuviškus vakarus, vaidinimus, rinko lėšas neturtingiems lietuviams, gyvenantiems Rusijos sostinėje.
Jonas Mačiulis-Maironis į šį miestą išvyko 1894 m. ir iki 1909 m. profesoriavo Romos katalikų dvasinėje akademijoje. Maironis buvo uolus draugijos narys ir rėmėjas, aktyviai dalyvavo jos veikloje, yra sukūręs lietuvių chorui eilėraščių. Vienas tokių – „Eina garsas“, kurį choras sudainavo 1902 m. draugijos labdaringame vakare.

Parengė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė