Bernardo Brazdžionio rinkinyje yra saugomas retas eksponatas – medinė karūna. Tai tautodailininko skulptoriaus, poeto Ipolito Užkurnio sukurtas simbolinis suvenyras. Karūna įteikta poetui 1997 gegužės 31 dieną Elektrėnų 1-oje vid. mokykloje „Poezijos pavasario“ renginio metu. Tais metais Brazdžionis, gyvenantis emigracijoje Jungtinėse Amerikos Valstijose, dar kartą sugrįžo į Lietuvą. Metai buvo ypatingi, jubiliejiniai – poetas šventė 90 metų sukaktį. Karūnos įtekimo progą liudija ir karūnoje išpjaustytas tekstas: „LIETUVOS SŪNUI BERNARDUI BRAZDŽIONIUI 90“.
I. Užkurnys yra sukūręs per 40 Lietuvos literatūros klasikų ir jų kūrinių personažų skulptūrų. Tarp jų ir Bern. Brazdžioniui skirtą masyvų biustą su eilėraščio „Aš čia – gyva“ ištrauka.
Poeto Bernardo Brazdžionio sugrįžimai į tėvynę visuomet buvo šventė Lietuvos žmonėms. Elektrėnų „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos buvęs direktorius, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus įkūrėjas Vytautas Mizeras prisimena: „Ir poetas atvyko. Vėl prisirinko daugybė poezijos ištroškusių gerbėjų. Bet lijo… Tad šventėme mokyklos fojė prie fontano. Šventėje dalyvavo daug garbingų svečių iš visos Lietuvos. Galingai skambėjo devyniasdešimtmečio poeto balsas, sutelktos meninės jėgos patvirtino būtinumą eiti tuo keliu...
Lietus rimo. Bernardas Brazdžionis susijaudinęs stovėjo po skėčiu ir droviai žiūrėjo į savo bareljefą šalia S. Kymantaitės-Čiurlionienės, paskui nulenkė žilas garbanas jį gerbiančiai publikai...“ (V. Mizeras, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 1976–2006. Vilnius: Margi raštai, 2006)
 

Parengė Bernardo Brazdžionio rinkinio skyriaus muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė