1944 metais pasitraukdamas į Vakarus, Bern. Brazdžionis savo namuose Kaune, Tvirtovės alėjoje (šiuo metu Taikos prospektas) paliko sukauptą didelę biblioteką. Su savimi pasiėmė tik svarbiausius daiktus, dokumentus, brangias relikvijas, vieną kitą knygą.
L. Peleckis-Kaktavičius knygoje „Bernardas Brazdžionis: Nuo „Kelionės miražų“ iki „...už visų galaktikų“ rašo, jog besitraukdamas, iš pasienio Bern. Brazdžionis dar grįžo namo: Sugrįžo jis tuomet į Kauną pasiimti knygų. Pasiėmė Vinco Mykolaičio-Putino „Rūsčiąsias dienas“, taip pat savąsias. Įvairiuose šaltiniuose minimi faktai leidžia manyti, kad poetas išsivežė ir daugiau knygų. Vėliau Bern. Brazdžionis savo biblioteką kaupė gyvendamas išeivijoje. Vokietijoje įsigijo daug knygų, kurias išsivežė į JAV (penkiuose daiktų pervežimo deklaracijos lapuose yra 275 knygų ir spaudos leidinių sąrašas, ir tik šeštajame – penkių asmenų šeimos drabužių sąrašas). Rinkinyje yra knygų ir užsienio, ir lietuvių kalbomis. Nemažai rinkinyje saugomų knygų yra su dedikacijomis Bern. Brazdžioniui, kitos – Bernardui ir Aldonai (Bern. Brazdžionio žmonai).
Knygas poetas brangino, jomis dalijosi su draugais. Bern. Brazdžionio rinkinyje yra saugomas knygų skirtukas su eilėraščiu Knygos prašymas. Jį poetas dėdavo į skolinamas knygas, tikėdamasis, kad skolininkas knygą tikrai grąžins:
Iš Brazdžionio bibliotekos
Aš paskolinta esu
Ir norėčiau greit sugrįžti
Prie knygelių jo visų.
<...>
Nepadėk savon lentynon,–
Nuolankiu prašau žodžiu,–
Nenunešk į antikvarą –
Savon vieton grįžt geidžiu.
 
Bernardas Brazdžionis knygas saugojo ir žymėjosi: vienose įrašydavo inicialus BB, kitose pasirašydavo, dar kitose klijuodavo ekslibrisą, kurį sukūrė dailininkas A. Vaičaitis.
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas įdomus ir retas eksponatas – poetui priklausęs spaudas su monograma. Spaudas – tai metalinis prietaisas, į kurį, įdėjus popieriaus lapą ir suspaudus, lieka žymė. Bern. Brazdžionio spaudas yra apvalios formos. Jame įrašyta: ex libris Bernardas Brazdžionis (viduryje – dvi didžiosios raidės) BB. Spaudu žymėdavo titulinį knygos lapą. Juo žymėtos visos Bern. Brazdžioniui priklausę knygos, netgi tos, kuriose buvo kitas ženklas.
Šiuo metu Bernardo Brazdžionio rinkinyje yra sukaupta per 18 tūkstančių eksponatų, iš jų – 5495 memorialinės bibliotekos knygos.
 

Parengė Bernardo Brazdžionio rinkinio skyriaus muziejininkė Vaiva Balickienė