Augustinas Gricius – rašytojas, žurnalistas, vertėjas. Gimė 1899 m. gruodžio 12 d. Šiupyliuose, Šiaulių apskrityje, mirė prieš 50 metų, 1972 m. vasario 28 d. Vilniuje.

Pirmojo pasaulinio karo metais buvo išvežtas darbams į Vokietiją, dirbo Vilkendorfo plytinėje netoli Rastenburgo. Po metų iš ten pabėgo, grįžo į Šiupylius. Apie 1920 m. išvyko gyventi į Kauną. 1921 – 1923 m. mokėsi „Tautos teatro studijoje“, vėliau – brandos kursuose, dirbo „Vilkolakyje“. 1926 m. išvyko stažuotis į Paryžių. Grįžęs, 1927 – 1940 m. dirbo žurnalistu įvairiose redakcijose.

Slapyvardžiu Pivoša parašęs humoreskų, feljetonų, satyrinių apsakymų.  Feljetonams būdingos ryškios anekdotinės situacijos, ekspresyvus pasakojimas. Reikšmingiausią jo kūrybos dalį sudaro dramaturgija, kaip dramaturgas daugiausia reiškėsi sovietiniais metais.

Išvertė Nikolajaus Gogolio, Konstantino Simonovo, Boriso Lavreniovo, Antono Tamsaarės kūrinių.

1941 m. birželio 14-ąją Augustinas Gricius, laikraščio „Tiesa“ redakcijos darbuotojas, su šeima – žmona Anele ir keturiais vaikais - Laima, Jonu, Algiu ir Kastyčiu buvo ištremtas į Sibirą.

Sunki buvo šeimos kelionė gyvuliniame vagone, mažiausias sūnus Kastytis tebuvo tik pusės metukų. Tame vagone vežtieji tremtiniai buvo išlaipinti Altajaus krašte. Ten A. Gricius dirbo Belojarsko tarybinio ūkio fermoje. Tačiau 1942 m. birželio mėnesį, šeima turėjo skubiai susiruošti, nes buvo įsakyta tremtinius vežti toliau į šiaurę.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugoma keletas Augustino Griciaus tremties dokumentų, kuriuos 1990 m. perdavė sūnus, žinomas lietuvių kino operatorius Jonas Gricius.

1942 m. rugsėjo 16 d. A. Griciui išduota pažyma Nr. 16-09, spausdinta rašomąja mašinėle rusų k., kurioje nurodoma, kad tų metų rugpjūčio 7 – rugsėjo 10 d. pilietis A. Gricius dirbo Žuvies tiekimo įmonėje ekspeditoriumi ir gyveno įmonei priklausančiame name Lenskoj gatvėje Nr. 42. Taip pat pažymima, kad A. Gricius išlaikė keturis vaikus: dukrą Laimutę (g. 1927 m.), sūnus Joną (g. 1928 m.), Algį (g. 1932 m.), Kastytį (g. 1941 m.). Pažyma duota pristatyti Jakutsko m. pasų stalui.

Pažyma su Žuvies tiekimo įmonės valdytojo Novikovo ir sekretorės Kalašnikovos parašais bei įmonės apvaliu ir kampiniu antspaudais.

Analogiška pažyma, registruota tuo pačiu numeriu ir data, buvo išduota ir A. Griciaus žmonai Anelei Gricienei. Tik jos pareigos nurodytos kitos – sąskaitininkė. Gyvenamoji vieta ta pati.

Dokumentai leidžia nustatyti, kur tuo metu rašytojo Augustino Griciaus šeima gyveno ir kuo dirbo. Matyt, tai buvo viena iš stotelių, kol visa šeima buvo nuvežta į Pereslavlį.

Parengė rinkinių saugotoja Rasa Pranckaitienė