Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma ne tik įvairi kūrėjų archyvinė medžiaga, bet ir memorialiniai baldai, tarp jų – rašytojų kėdės. Šis baldas kaip svarbi kūrėjo buities detalė gali byloti apie rašytojo estetinį skonį, polinkį į paprastumą ar prabangą – neužmirštant, kad tai dažnai sąlygojama vienų ar kitų laikmečio, asmeninio gyvenimo ypatybių.
Muziejuje esančios kėdės priklauso skirtingų kartų menininkams, todėl atspindi ir skirtingų istorinių laikotarpių interjero madas. Vienos iš seniausių kėdžių savininkas – prozininkas, istorikas, vyskupas Motiejus Valančius (1801–1875). Manoma, jog jo kėdė išlikusi iš tų laikų, kai 1864 m. Žemaičių vyskupijos centras iš Varnių buvo perkeltas į Kauną ir pats vyskupas čia atvyko gyventi.
Įspūdingas Liudo Giros (1884–1946) antikvarinis krėslas, kurį vyrui jo paskutiniaisiais gyvenimo metais nupirko rūpestingoji žmona Bronė Girienė. Kad būtų patogu prie rašomojo stalo sėdėti... Turime dvi elegantiškas, papuoštas raižiniais aktorės ir prozininkės Aldonos Liobytės (1915–1985) kėdes, kurias muziejui perdavė jos vyras Vytautas Paškevičius.
Saugome kėdes, kuriomis naudojosi rašytojai K. Boruta, P. Cvirka, A. Gricius, A. Lastas, O. Miciūtė, V. Mykolaitis-Putinas, V. Mozūriūnas, J. Paleckis, J. Paukštelis, Br. Radzevičius, T. Tilvytis, A. Vaičiulaitis.

Parengė pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė