S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugoma ankstyviausia žinoma Poetės fotografija. Salomėja Bačinskaitė sėdi tarp Vilkaviškio gimnazistų pirmoje eilėje trečia iš kairės. 1920 m.
Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje Salomėja pradėjo mokytis 1919 m. rugsėjo 15 d. Anksčiau ji mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Su ja mokėsi Marija Sventickaitė, su kuria vėliau susirašinėjo. Pasak draugės, Salomėjos „...laiškuose įsiterpdavo eiliuoti posmai. Paskutinį kartą ji man atsiuntė atvirlaiškį. Vienoje pusėje buvo atvaizduota žiūrinti į veidrodį jauna mergina. Laiškas buvo rašytas eilėmis. Aš pažodžiui neprisimenu, tik žinau, kad turinys skambėjo maždaug taip: mes visados turime žiūrėti į savo gyvenimo veidrodį, kad jokios gyvenimo dulkės nesuterštų jaunų sielų.“
Muziejuje saugomas ir ankstyviausias žinomas Salomėjos Bačinskaitės ketureilis, įrašytas tų pačių metų gruodžio mėnesį į Vilkaviškio gimnazijos trečiokės Birutės Bulvičiūtės albumėlį:
 
Be ašarų, vargo, kančios
Laimužės nerasi saldžios.
Be skausmo širdužės jaunos
Tu meilės nejausi tikros...

Parengė S. Nėries memorialinio muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė