Kovo 1 dieną sukanka 150 metų, kai gimė Juozas Vilkutaitis-Keturakis – pirmosios lietuviškos komedijos „Amerika pirtyje“ autorius.
Įdomu, kad literatūros mokslininkai ginčijasi iki šiol dėl komedijos „Amerika pirtyje“ autorystės. Kas parašė garsiąją komediją? Buvo spaudos draudimas ir kūrinys pasirašytas slapyvardžiu „Keturakis“. Tik kuris – Antanas Vilkutaitis (1864–1903) ar Juozas Vilkutaitis (1869–1948)? Kai kurie literatūros tyrinėtojai ( V. Kuzmickis, V. Biržiška, V. Mykolaitis-Putinas) mano, kad šmaikščiąją komediją parašė inžinierius Antanas Vilkutaitis. Juozo Vilkutaičio duktė dailininkė Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė įrodo tėvo autorystę. Juozas Vilkutaitis pradeda rašyti savo pirmąją komediją 1891 m. Pasirenka tikrą atsitikimą, kai jaunas sukčius, prisižadėjęs vesti, išvilioja iš merginos pinigus ir, ją užrakinęs pirtyje, išvyksta į Ameriką. P. Matulaitis sukritikuoja komediją ir Juozas Vilkutaitis išvyksta pas brolį Antaną į Kaukazą. Ten gyvena trejus metus ir parsiveža naują komedijos variantą, kuris visiems patinka. Todėl yra ir trečia nuomonė, kad abu broliai pasitardami parašė pirmąją lietuviškąją komediją „Amerika pirtyje“.  
Žinome, kad kurti paskatino 1893 m. V. Kudirkos „Varpe“ paskelbtas lietuviškos dramos konkursas. Kūrinį teigiamai įvertino ne tik V. Kudirka, bet ir J. Jablonskis, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Tumas-Vaižgantas. Spektaklis viešai pastatytas Palangoje 1899 m. Pirmasis knygos leidimas pasirodė 1895 m.
Fotografijoje matome notarą Juozą Vilkutaitį su šeima Prienuose savo sodelyje. Iš kairės sūnus Vytautas, dukros Aldona, Birutė ir Danutė, žmona Magdalena, rašytojas, dukra Leokadija 1930 m.
Kitoje fotografijoje Juozas Vilkutaitis su šeima Palangoje, prie Birutės kalno. Iš kairės stovi rašytojas su žmona ir sūnumi Viktoru. Viršuje sėdi sūnus Vytautas, dukros Danutė ir Birutė 1928 m.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė