Programos „Herkus Mantas: istorija, legendos, atminimas“ dalyviai susipažins su Didžiojo prūsų sukilimo žymiausio vado Herkaus Manto istorijos šaltiniuose minimais gyvenimo faktais, išgirs apie baltų tautų nepriklausomybės kovas, prūsų sukilimo laimėjimus  ir nesėkmes. Juozo Grušo muziejaus teatrinėje ekspozicijoje moksleiviai pamatys, kokių literatūrinių, teatro ir kino interpretacijų sulaukė istoriniai įvykiai ir asmenybės.
Bus rodomas pirmojo lietuviško istorinio kino filmo „Herkus Mantas“ fragmentas ir muziejininkių paruošta pateiktis, įtvirtinanti išgirstus faktus ir žinias apie ekspozicijoje matytą medžiagą: meno kūrinius (teatro ir kino dailininkų sukurtus scenovaizdžių ir kostiumų eskizus, afišas, programas), rankraščius, fotografijas, teatrinius kostiumus ir kt. eksponatus, leidžiančius  suprasti, kad J. Grušui ir jo veikalo interpretatoriams labiau rūpėjo ne faktų autentika ir chronologija, o apibendrinta įvykių prasmė, praeities įvykių analogai dabartyje.
Bus diskutuojama apie istorinės dramos ypatumus, vaizduojamą laikotarpį, pjesės „Herkus Mantas“ siužetinę liniją, trumpai aptariami herojų paveikslai. Keli mokiniai galės išmėginti savo meninio skaitymo gebėjimus – pristatyti Juozo Grušo garsiosios tragedijos ištrauką.
Moksleiviai bus kviečiami atlikti individualią užduotį: kiekvienas programos dalyvis turės progos atsakyti į gautą klausimą ir pristatyti savo pasirinktą iliustraciją: paaiškinti, kodėl ją priskyrė vienai ar kitai „Herkaus Manto“ interpretacijai (dramos spektakliui, kino filmui, operai).
Programos pabaigoje bus aptariami įdomiausi programos momentai, išryškinami kiekvieno mokinio ir grupės pasiekimai: gebėjimas kritiškai mąstyti, analizuoti savo veiklą ir sklandžiai reikšti mintis, suprasti ne tik praeities literatūros ir kultūros savitumą, bet ir aktualumą šiandienai.

Netinkama arba dviguba kategorija, pakeiskite kategorija