Maironio lietuvių literatūros muziejus

2024 m. minint Dainų šventės šimtmetį, Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia dalyvauti Respublikiniame moksleivių piešinių konkurse Kad dainos skambėtų.

Konkurso nuostatai:

 • Konkursas vyks ir darbai laukiami nuo 2024 m. vasario 5 d. iki gegužės 20 d.
 • Darbus reikėtų siųsti paštu (arba pristatyti) į Maironio lietuvių literatūros muziejų adresu Rotušės a. 13, LT–44279, Kaunas.
 • Pateikiamas darbas turi atitikti šiuos reikalavimus:
  •  piešinys turi būti inspiruotas lietuvių poeto eilėraščio ar kito poetinio teksto, kuris yra
   tapęs daina;
  • darbų formatas ir atlikimo technika neribojami.
 • Siunčiant darbą būtina nurodyti piešinio pavadinimą, autoriaus vardą ir pavardę, mokyklą, klasę, ruošusio mokytojo vardą bei pavardę, kontaktinio asmens el. pašto adresą ir tel. nr., poeto, kurio tekstas pasirinktas kaip inspiracija, vardą, pavardę ir eilėraščio pavadinimą.
 • Pateiktus darbus iki 2024 m. gegužės 31 d. įvertins konkursinių darbų vertinimo komisija. Ją sudaro: pirmininkas – dailininkas tapytojas Gitas Markutis; nariai: Kauno dailės gimnazijos dailės ir piešimo mokytoja metodininkė Daiva Šlajienė, MLLM parodų ir leidinių dizainerė Inga Zamulskienė.
 • Konkurso laureatai bus paskelbti muziejaus internetinėje svetainėje ir socialinių medijų paskyrose, apdovanoti diplomais ir muziejaus prizais.
 • Konkursui pateikti darbai bus eksponuojami parodoje muziejaus erdvėje nuo 2024 m. birželio 3 d. iki gruodžio 31 d. Parodos laikui pasibaigus, konkursui atsiųsti darbai muziejuje bus saugomi iki 2025 m. vasario 1 d. Norint darbus atsiimti, reikėtų susiekti el. paštu vrs@maironiomuziejus.lt arba tel. nr. +370 618 26887.
 •  Siųsdami darbą konkursui dalyviai sutinka, kad pateikti duomenys apie piešinio autorių (vardas, pavardė, mokykla, klasė, ruošusio mokytojo vardas ir pavardė) būtų naudojami konkurso vykdymo, darbų sklaidos tikslais: tapus konkurso laureatu, minėta informacija apie autorių bus paskelbta muziejaus internetinėje svetainėje ir socialinių medijų paskyrose, taip pat pateikta informacinėje etiketėje prie atitinkamo piešinio parodoje muziejaus erdvėje.
 • Kilus bet kokiems su konkursu susijusiems klausimams, galima kreiptis el. paštu vrs@maironiomuziejus.lt arba tel. nr. +370 618 26887.