Maironio lietuvių literatūros muziejus

PASIEKUS MAKSIMALŲ DALYVIŲ SKAIČIŲ, REGISTRACIJA Į KONKURSĄ STABDOMA.

2023 m. spalio 7 d., šeštadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus rengia tradicinį Respublikinį moksleivių skaitovų konkursą.


Konkurso taisyklės:

 • dalyvauti kviečiami 1–12 kl. moksleiviai;
 • skaitovas turi paruošti du kūrinius: vieną iš šių metų jubiliatų kūrybos (J. Baltrušaičio, V. Mykolaičio-Putino, K. Binkio, K. Barėno, A. Matučio, B. Pūkelevičiūtės, J. Degutytės, M. Vainilaičio, H. A. Čigriejaus, B. Vilimaitės, A. Mikutos, V. Palčinskaitės, V. Jasukaitytės, S. Gedos, S. T. Kondroto, D. Kajoko), antrą – kito autoriaus arba savos kūrybos;
 • vieno skaitovo pasirodymui skiriama iki 6 min.;
 • REGISTRACIJA SUSTABDYTA.
 • registruodamasis į konkursą, skaitovas sutinka, kad, jam tapus laureatu, registracijos formoje nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, mokykla, klasė, ruošusio mokytojo vardas ir pavardė) būtų paskelbti muziejaus internetinėje svetainėje https://maironiomuziejus.lt/ ir socialinėse medijose informacijos apie konkursą sklaidos tikslais.


Šiais metais vertinimo komisiją sudarys aktoriai Eimutis Kvoščiauskas, Jūratė Vilūnaitė, aktorius ir režisierius Andrius Žiurauskas, viešojo kalbėjimo ir komunikacijos lektorius Igoris Vasiliauskas
Taip pat 2023 m. spalio 7 d. Maironio lietuvių literatūros muziejus organizuoja užsienio lietuvių moksleivių skaitovų konkursą.


Konkurso taisyklės:

 • konkursas vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje.
 • dalyvauti kviečiami 7–19 m. (1–12 kl.) moksleiviai, besimokantys užsienio lietuvių mokyklose, užsienio baltistikos ir lituanistikos centruose arba dalyvaujantys užsienio lietuvių bendruomenių veikloje;
 • dalyvių skaičius ribotas. Iš vienos įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 moksleiviai;
 • konkursas skirtas 2023 m. rašytojams jubiliatams atminti, todėl skaitovas turi paruošti du kūrinius: vieną – iš šių metų jubiliatų kūrybos (J. Baltrušaičio, V. Mykolaičio-Putino, K. Binkio, K. Barėno, A. Matučio, B. Pūkelevičiūtės, J. Degutytės, M. Vainilaičio, H. A. Čigriejaus, B. Vilimaitės, A. Mikutos, V. Palčinskaitės, V. Jasukaitytės, S. Gedos, S. T. Kondroto, D. Kajoko), antrą – kito autoriaus arba savos kūrybos;
 • vieno skaitovo pasirodymui skiriama iki 6 min.;
 • REGISTRACIJA SUSTABDYTA.
 • registruodamasis į konkursą, skaitovas sutinka, kad, jam tapus laureatu, registracijos formoje nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, mokykla, klasė, ruošusio mokytojo vardas ir pavardė) būtų paskelbti Muziejaus internetinėje svetainėje https://maironiomuziejus.lt/ ir socialinėse medijose informacijos apie konkursą sklaidos tikslais. Konkursas bus įrašomas, dalyviui tapus laureatu ir gavus jo tėvų ar globėjų sutikimą raštu, laureato pasirodymas bus viešinamas Muziejaus informacinėse sistemose.

Daugiau informacijos UŽSIENIO LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ SKAITOVŲ KONKURSO NUOSTATUOSE »»


Vertinimo komisiją sudarys aktoriai Martyna Gedvilaitė, Dovydas Pabarčius, Virginijus Gasiliūnas.